Zápis z 21. jednání kontrolního výboru ze dne 21.3.2022

Program jednání:

I. Kontrola v Základní škole a mateřské škole Hlučín - Bobrovníky, příspěvkové organizaci
 • Kapacita školy je 75 dětí, aktuálně jí navštěvuje 60 dětí. Kapacita školky je 56 dětí, navštěvuje jí 55 dětí.
 • Škola má výjimku z počtu žáků, třídy proto nemusí být spojené, družina má 2 oddělení. Počet dětí ve třídách: 1. třída 15 dětí, 2. třída 8 dětí, 3. třída 14 dětí, 4. třída 15 dětí, 5. třída 8 dětí.
 • V mateřské škole jsou 2 třídy.
 • Ve školce je 15 předškoláků, v příštím roce se očekává 12 prvňáčků.
 • V souvislosti s novou výstavbou v Hošťálkovicích se dá očekávat příliv dětí z Hošťálkovic i do ZŠ a MŠ Bobrovníky.
 • Ve škole je výdejna stravy, obědy se vozí ze ZŠ Hornické.
 • Školu navštěvuje 7 integrovaných žáků, starají se o ně 3 asistentky, ve školce je 1 asistentka.
 • Příjmy školy v roce 2022: 1 290 000 Kč od zřizovatele, 160 000 Kč vlastní příjmy.
 • Získané dotace: dotace z fondů EU na doučování, dotace z fondů EU na pořízení výpočetní techniky, dotace na šablony (jedná se o dotaci na kroužky, populární jsou kroužek angličtiny a kroužek vaření).
 • Škole značně vrostly náklady na energie.
 • Vybavení tříd – kantoři jsou vybaveni notebooky, nakoupily se iPady, které se využívají při vyučování. V plánu je pořízení robotického lega.
 • Ve škole chybí prostor pro samostatnou knihovnu. V současné době je knihovna umístěna v počítačové učebně. Učitelé vedou děti ke čtení, škola úzce spolupracuje s knihovnou v Hošťálkovicích, která připravuje speciální programy pro děti.
 • Podařilo se vybudovat družinu, která slouží zároveň jako učebna výtvarné výchovy.
 • Školní akce:
  • Lyžařský výcvik pro 4. a 5. třídu
  • Plavání
  • Škola v přírodě (poslední 2 roky se kvůli covidové situaci nekonala, město školu v přírodě podporuje dotací 2000 Kč / žáka)
  • Týden na kolech
  • Na kole dětem
  • Víkendový výšlapy – konají se 1 x za měsíc, zúčastňují se i rodiče
  • Vánoční jarmark
  • Besídka na konci roku
  • Rej světýlek – lampióny si děti vyrábějí samy.
 • Děti se účastní i dalších akcí např.: maškarní ples, Hlučínský slavíček, Divadlo smíšek, návštěvy knihovny, jarní a zimní dílničky.
 • Nadstandardní výuka:
  • Výtvarná výchova
  • Angličtina od 1. třídy
  • Sportovní aktivity
 • Kroužky pro žáky:
  • Hravá angličtina
  • Čtenářský klub
  • Logické hry
  • Vaření
  • Výtvarná výchova
 • Plánované investice:
  • 12/2021 byla dokončena rekonstrukce jídelny (výměna linolea, malování, výměna nábytku)
  • Plánuje se rekonstrukce jídelny v mateřské škole
  • Plánují se vysoké záhony na zahradě základní školy
  • Plánuje se instalace nových herních prvků v zahradě mateřské školy
  • Plánuje se digitalizace mateřské školy (digitální komunikace rodič-škola)
 • Vize do budoucna:
  • Naplnit počet dětí
 • Dobrá spolupráce s rodiči

II. Usnesení

Kontrolní výbor byl seznámen s fungováním Základní školy a mateřské školy Hlučín - Bobrovníky, příspěvkové organizace a neshledal žádné nedostatky.

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0

III.  Stanovení programu příštího jednání

Příští jednání kontrolního výboru se uskuteční 9.5.2022. Předmětem jednání bude kontrola stížností za rok 2021 a podnět doručený kontrolnímu výboru týkající se prodeje pozemku pod garáží.

V Hlučíně dne 31.03.2022

Vytvořeno 4.4.2022 9:22:53 | přečteno 69x | soferovam@hlucin
load