Zápis z 20. jednání kontrolního výboru ze dne 31.1.2022

Program jednání:

I. Kontrola v Domu dětí a mládeže Hlučín, příspěvkové organizaci
  • DDM nabízí 62 zájmových útvarů (kroužků). Ceny jsou různé, avšak takové, aby si je mohli dovolit i slabší sociální skupiny.
  • Zájmové útvary jsou určeny pro děti i dospělé. Probíhají v budově Domu dětí a mládeže, na ZŠ Hornická, Rovniny, Bobrovníky, Darkovičky, Vřesina, Hať a nově i v tělocvičnách Bobrovníky a Darkovičky.
  • Organizaci každý rok navštěvuje cca 500 účastníků (letos 530), díky nejisté situaci v rámci pandemie COVID-19 je kapacita organizace naplněna ze 2/3. Přesto se neodlišuje od průměru počtu účastníků za poslední léta.
  • DDM pravidelně pořádá příležitostné akce, které jsou velmi oblíbené. Jedná se o činnosti: kulturní, společenské, přírodovědné, sportovní, turistické, rukodělné, výtvarné aj.
  • DDM pravidelně pořádá pobytové a příměstské tábory pro děti a to ve dnech volna (hlavní prázdniny, podzimní a jarní prázdniny). Je o ně zájem, jsou plně obsazené.
  • DDM má 6 interních pedagogických zaměstnanců, 4 správní zaměstnance, 24 externích zaměstnanců pro kroužky, 35 externích zaměstnanců pro tábory a akce. Počty externích zaměstnanců se mění v návaznosti na počet nabízených aktivit.
  • V roce 2020 město Hlučín zvýšilo příspěvek na provoz o 350 000,- Kč. Finance byly použity na pořízení nové stanové základny pro letní táborovou činnost LT Sloup.
  • V rozpočtu pro rok 2022 schválilo město Hlučín investiční příspěvek ve výši 400 000,-Kč k vybudování zázemí na letní táborové základně Sloup.
  • DDM má druhým rokem elektronický systém – DOMEČEK, kde se mohou rodiče zaregistrovat a prohlédnou si, co DDM nabízí a rovnou se do kroužků zaregistrovat.
  • Proběhla prohlídka prostor Domu dětí a mládeže.

II. Usnesení

Kontrolní výbor byl seznámen s fungováním Domu dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace a neshledal žádné nedostatky. Kontrolní výbor děkuje ředitelce a všem pracovníkům Domu dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace za kvalitní vedení, udržování a spolehlivý chod Domu dětí a mládeže.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

III.  Stanovení programu příštího jednání

Příští jednání kontrolního výboru se uskuteční 21.03.2022. Přesný termín bude upřesněn. Předmětem jednání bude kontrola Základní škola a mateřská škola Hlučín – Bobrovníky, příspěvková organizace.

V Hlučíně dne 04.02.2022


Vytvořeno 8.2.2022 8:37:48 | přečteno 74x | soferovam@hlucin
load