Zápis z 19. jednání kontrolního výboru ze dne 22.11.2021

Program jednání:

I. Kontrola v Mateřská škole Hlučín, Cihelní, příspěvkové organizaci
 • Kapacita školky je 150 dětí, aktuálně školku navštěvuje 148 dětí.
 • Třídy s malými dětmi jsou plné, 2 děti může školka přijmout do předškolních tříd.
 • Školka přijímá děti od 3 let věku, pro mladší děti není školka uzpůsobena – bylo by potřeba školku upravit dle hygienických norem.
 • Školné činí 400 Kč / měsíc, stravné 840 Kč / měsíc.
 • Spolek rodičů vybírá 900 Kč / rok, z vybraných peněž se financují akce a dárky pro děti. Rozpis čerpání peněz je vyvěšen na nástěnce, rodiče tak mají přehled, na co byly vybrané finance využity.
 • O děti se stará 12 učitelek a 1 asistentka.
 • V letošním roce proběhla větší personální obměna (odešlo 6 zaměstnanců, z toho 3 do starobního důchodu), těžko se shání nový kvalitní personál.
 • Investice jsou v posledních 2 letech omezené, promítla se úsporná opatření města. Z větších investic proběhla rekonstrukce zábradlí na schodišti, kde bylo zároveň odstraněno umakartové obložení. Aktuálně probíhá výměna oplocení, kde byly popraskané betony. Oprava plotu je financována z fondu reprodukce. Dále se řeší hlavně drobnější opravy majetku (např. seřízení oken, výměna dlažby v šatně, doplnění „brana“ na dveře, apod.). V příštích letech je v plánu dokončit výměnu celého oplocení školky a postupně obměnit radiátory.
 • S vlastníky sousedního pozemku se řešilo nadměrné stínění stromů, které rostou na školní zahradě, a stíní na jejich pozemek.
 • Školka za poslední roky neeviduje žádnou stížnost.
 • Proběhla prohlídka prostor mateřské školy.

II. Usnesení

Kontrolní výbor byl seznámen s fungováním Mateřské školy Hlučín, Cihelní, příspěvkové organizace a s realizovanými a připravovanými investičními akcemi a neshledal žádné nedostatky. Kontrolní výbor děkuje ředitelce Mateřské školy Hlučín, Cihelní, příspěvkové organizace za kvalitní vedení mateřské školy.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

III.  Stanovení programu příštího jednání

Příští jednání kontrolního výboru se uskuteční v měsíci únoru 2022. Přesný termín bude upřesněn. Předmětem jednání bude kontrola Domu dětí a mládeže, příspěvkové organizace.

V Hlučíně dne 24. 11. 2021


Vytvořeno 8.2.2022 8:33:09 | přečteno 81x | soferovam@hlucin
load