Složení výborů a komisí

Členové výborů Zastupitelstva města Hlučína, osadních výborů a komisí Rady města Hlučína pro funkční období 2022 - 2026

Kontrolní výbor

1. Mgr. Petra Tesková - předsedkyně výboru
2. Ing. Aleš Hanslík, Ph.D. - místopředseda
3. Ing. Alfons Laňka
4. Mgr. Tomáš Barták
5. Mgr. Filip Chlebiš

Finanční výbor

1. Ing. Rudolf Gogolín - předseda výboru
2. Ing. Krista Šoferová
3. Ing. Kateřina Dančová, MBA
4. Mgr. Lukáš Tkačík
5. Ing. Blanka Gábová

Osadní výbor Bobrovníky

1.  Jakub Šimánek - předseda výboru
2.  Pavel Cyrus
3.  Ing. Jiří Kubenka
4.  Gabriela Teichmannová
5.  Bc. Natálie Ricková
6.  Ing. Miroslav Honus
7.  Bc. Vojtěch Prchala

Osadní výbor Darkovičky

1.  Bc. Veronika Hanzlíková - předsedkyně výboru
2.  Radim Kempný
3.  Lukáš Stoklasa
4.  Milan Duda
5.  Bc. Jan Fojtík
6.  Ing. Pavel Kašing
7.  Ing. Tomáš Matýsek

Osadní výbor Rovniny

1.  Ing. Václav Škvain - předseda výboru
2.  Ing. Gabriela Thomanková
3.  Bc. Vendula Křížová
4.  Danuše Mutinová
5.  Mgr. Filip Chlebiš
6.  Mgr. Veronika Zoubková
7.  Bc. Nikola Jandátová

Osadní výbor sídliště OKD

1.  Aneta Pospíšilová - předsedkyně výboru 
2.  Ing. Hana Sousedíková
3.  Michaela Witassková
4.  Lucie Janků
5.  Pavel Selecký
6.  Jiří Flam
7.  Čeněk Štrichel

Komise dopravní

1.  Vladimír Chlebiš - předseda komise
2.  Mgr. Lumír Prejda
3.  Ing. Štěpán Drobík
4.  Ing. Václav Škvain
5.  Dušan Stanke
6.  Bc. Anna Pýchová
7.  Tomáš Bedrunka
8.  Ing. Rostislav Matuška, MBA
9.  Mgr. Tomáš Barták

Komise výstavby a rozvoje města

1.  Ing. Helena Kubinová - předsedkyně komise
2.  Ing. Václav Škvain
3.  Ing. Dušan Kučera
4.  Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. 
5.  Jan Kania
6.  Jiří Flam
7.  Jan Šimánek

Komise pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže

  1.  Mgr. Miroslav Skoták - předseda komise
  2.  Jiří Tkačík - místopředseda
  3.  Ing. Josef Trejtnar
  4.  Ing. Tomáš Plaček, Ph.D. 
  5.  Jana Ploticová
  6.  Martin Schmack
  7.  Lumír Honus

Komise pro regeneraci městské památkové zóny

1.  Ing. arch. Elen Malchárková - předsedkyně komise
2.  Ing. Helena Kubinová
3.  Mgr. Jaroslav Michna
4.  Mgr. et Mgr. Magdaléna Mrázková
5.  Ing. arch. Jiří Markevič

Komise pro kulturu

1.  Jiří Janda - předseda komise
2.  MgA. Petr Gerych
3.  Mgr. Lukáš Krček
4.  MgA. Ondřej Tkačík
5.  Bc. Andrzej Cieślar
6.  Mag. art. Antonín Viliš
7.  Čeněk Štrichel

Komise sociální

1. Mgr. Marek Adámek, Dis. - předseda komise
2. Mgr. Žaneta Thomasová
3. Mgr. Radmila Löwová
4. Pavel Sobol
5. Mgr. Bc. Leoš Jakubec
6. Ing. Tereza Šimánková
7. PhDr. Petr Jančík

Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň

1.  Ing. Aleš Hanslík, Ph.D. - předseda komise
2.  Alena Gebauerová
3.  Ing. Jan Halfar
4.  Milan Novák
5.  Jana Kameníčková

Komise zřízené ze zákona


Povodňová komise

1. Mgr. Pavel Paschek - předseda
2. Mgr. Petra Řezáčová - místopředseda
3. Plk. Ing. Ivo Adámek
4. npor. Bc. Jakub Gaida
5. Ing. Jarmila Harazinová
6. npor. Ing. Jiří Kachel
7. Ing. Pavel Křižák
8. Mgr. Martin Nováček, DiS.
9. Bc. Luděk Olšovský
10. Ing. Dagmar Pospíšilová
11. Ing. Petr Schimánek
12. Ing. Roman Šťastný

 
 
Vytvořeno 14.12.2018 11:26:53 | přečteno 4046x | soferovam@hlucin
load