Složení výborů a komisí 2018 - 2022

Členové výborů Zastupitelstva města Hlučína, osadních výborů a komisí Rady města Hlučína jmenovaní pro volební období 2018 - 2022

Kontrolní výbor

1. Blanka Kotrlová, předsedkyně výboru
2. Ing. Alfons Laňka
3. Ing. Petr Heider
4. Ing. Bernard Ostárek
5. Mgr. Lenka Breitkopfová

Finanční výbor

1. Ing. Rudolf Gogolín, předseda výboru
2. Ing. Eva Hýžová
3. Ing. Kateřina Dančová, MBA
4. Ing. Vladimír Oleják
5. Ing. Krista Šoferová

Osadní výbor Bobrovníky

1.  Jakub Šimánek, předseda výboru
2.  Pavel Cyrus
3.  Ing. Jiří Kubenka
4.  Ing. Roman Šťastný
5.  Gabriela Teichmannová
6.  Ing. Miroslav Honus
7.  Lucie Slišková

Osadní výbor Darkovičky

1.  Mgr. Lukáš Tkačík, předseda výboru
2.  Ing. Tomáš Matýsek
3.  Gabriela Halfarová
4.  Bc. Martina Kotzurová
5.  Radim Kempný
6.  Jan Fojtík

Osadní výbor Rovniny

1.  Ing. Václav Škvain, předseda výboru
2.  Eduard Kuča
3.  Danuše Mutinová
4.  Alois Bialas
5.  Pavel Tkačík
6.  Irena Čechová
7.  Mgr. Filip Chlebiš

Osadní výbor sídliště OKD

1.  Mgr. Jan Latoň, předseda výboru 
2.  Aneta Pospíšilová
3.  Ing. Tomáš Barták
4.  Tomáš Strakoš
5.  Vladimír Neckař
6.  Ing. Hana Sousedíková
7.  Michaela Witassková

Komise dopravní

1.  Tomáš Bedrunka, předseda komise
2.  Mgr. Lumír Prejda
3.  Ing. Štěpán Drobík
4.  Jiří Staněk
5.  Ing. Václav Škvain
6.  prap. Zdeněk Šmída
7.  Dušan Stanke
8.  Jan Hýža
9.  Ing. Aleš Hanslík

Komise výstavby a rozvoje města

1.  Ing. Helena Kubinová, předsedkyně komise
2.  Ing. Václav Škvain
3.  Ing. Dušan Kučera
4.  Ing. Aleš Barták
5.  Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. 
6.  Jan Kania
7.  Kristína Selníková


Komise pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže

  1.  Mgr. Miroslav Skoták, předseda komise
  2.  Mgr. Pavel Lindovský
  3.  Ing. Tomáš Plaček
  4.  Ing. Josef Trejtnar
  5.  Jiří Tkačík
  6.  Jana Ploticová
  7.  Martin Schmack
  8.  Lumír Honus
  9.  František Košař
10.  Mgr. Martin Nováček, DiS.

Komise pro regeneraci městské památkové zóny

1.  Dagmar Nevřelová, předsedkyně komise
2.  Ing. Helena Kubinová
3.  Ing. arch. Elena Malchárková
4.  Mgr. Jaroslav Michna
5.  Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil
6.  Mgr. Magdaléna Mrázková

Komise pro kulturu, školství a vzdělávání

1.  Jana Kameníčková, předsedkyně komise
2.  Mgr. Marie Drobíková
3.  Jiří Janda
4.  Pavel Cyrus
5.  MgA. Petr Gerych
6.  Mgr. Lukáš Krček
7.  MgA. Ondřej Tkačík
8.  Vladimíra Philippová
9.  Bc. Andrzej Cieślar

Komise sociální

1. Mgr. Marek Adámek, předseda komise
2. Mgr. Radmila Löwová
3. JUDr. Magdalena Plačková
4. Pavel Sobol
5. Mgr. Michal Sněhota
6. Mgr. Bc. Leoš Jakubec
7. Ing. Tereza Šimánková

Komise pro městskou zeleň

1.  Mgr. Marie Drobíková, předsedkyně komise
2.  Milan Novák
3.  Tomáš Hájovský
4.  Alena Gebauerová
5.  Ing. Aleš Barták
6.  Ing. Tomáš Matýsek
7.  Magda Kleinová 

Komise zřízené ze zákona

Povodňová komise

  1. Mgr. Pavel Paschek, předseda komise
  2. Mgr. Petra Řezáčová
  3. Ing. Pavel Křižák
  4. Ing. Jarmila Harazinová
  5. Ing. Dagmar Pospíšilová
  6. Ing. Roman Šťastný
  7. Mgr. Daniel Lhotský
  8. Mgr. Martin Nováček, DiS.
  9. Ing. Petr Schimánek
10. Bc. Luděk Olšovský
11. Ing. Jiří Kachel
12. Plk. Ing. Ivo Adámek

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

1. Mgr. Pavel Lindovský, předseda komise
2. Mgr. Jana Poláchová, místopředsedkyně komise
3. Mgr. Marcela Buryová, tajemnice komise
4. Mgr. Lenka Breitkopfová
5. Mgr. Pavlína Němcová
6. Mgr. Petra Tesková
7. Ing. Ondřej Adamec
8. MUDr. Jiřina Drábková
9. PhDr. Eva Válková  
  


 
 
Vytvořeno 14.12.2018 11:26:53 | přečteno 2945x | ernest
load