Usnesení ze 112. schůze RM konané dne 25. dubna 2022

V ý t a h

U s n e s e n í

ze 112. schůze Rady města Hlučína, konané dne 25. dubna 2022

číslo

usnes.: Obsah usnesení:

_____________________________________________________________________________________

112/1a) Rada města Hlučína projednala žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5 o velikosti 2 + 1 v Hlučíně v domě 922 na ulici Zahradní 37 v Hlučíně a rozhodla nájemní smlouvu neuzavírat.

112/2a) Rada města Hlučína rozhodla v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Studie projektové dokumentace – Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – II. etapa“:

  • o výběru nabídky uchazeče společnosti SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 28571690, jako nejvhodnější nabídky,
  • o uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Hlučínem a uchazečem společností SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 28571690, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými při výběrovém řízení, za cenu 324.000,-- Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.

starosta města Hlučína: Mgr. Pavel Paschek v. r.

místostarostka města Hlučína: Mgr. Petra Řezáčová v. r.

Vytvořeno 28.4.2022 10:21:32 | přečteno 119x | soferovam@hlucin
load