Usnesení ze 111. schůze RM konané dne 25. dubna 2022

V ý t a h

U s n e s e n í

ze 111. schůze Rady města Hlučína, plnící funkci valné hromady obchodní společnosti, konané dne 25. dubna 2022

číslo

usnes.: Obsah usnesení:

_____________________________________________________________________________________

111/1a) Rada města Hlučína rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka společnosti TS Hlučín s.r.o., v rámci výkonu působnosti valné hromady takto:

- zvolila předsedajícího – starostu města,

- jmenovala zapisovatelkou – účetní TS Hlučín s.r.o.,

- schválila program dalšího jednání dle návrhu jednatele společnosti.

111/1b) Rada města Hlučína projednala a rozhodla za město Hlučín, jako jediného společníka obchodní společnosti TS Hlučín s.r.o. v rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti, že zhotovitelem stavby Provozní zázemí TS Hlučín s.r.o bude spol. FICHNA – HUDECZEK a.s. s nejnižší nabídkovou cenou 35.874.459,17 Kč bez DPH.  Současně rada města rozhodla za město Hlučín o způsobu financování projektu, který je přílohou referátníku.


starosta města Hlučína: Mgr. Pavel Paschek v. r.

místostarostka města Hlučína: Mgr. Petra Řezáčová v. r.

Vytvořeno 28.4.2022 10:15:36 | přečteno 120x | soferovam@hlucin
load