Programové prohlášení 2018 - 2022

Programové prohlášení koaličních stran

Občané pro Hlučín, KDU-ČSL a ODS

pro volební období 2018 - 2022Preambule

Na základě volebních výsledků v komunálních volbách 2018 v Hlučíně byla vytvořena koalice ve složení Občané pro Hlučín, KDU-ČSL a ODS.

Zájmem všech koaličních stran je kvalitní a udržitelný rozvoj města, ve kterém se dobře žije jeho občanům, při zachování tradičních hodnot obyvatel Hlučínska.


Správa a občané

Budeme se snažit na městském úřadě vytvářet příjemné prostředí jak pro úředníky, tak zejména pro občany. Zajistíme maximálně možnou elektronizaci při vyřizování požadavků občanů. 

Dáme občanům pomocí participativního rozpočtu další možnost, jak rozhodnout o rozdělení části městského rozpočtu.


Rodina a kultura

Budeme podporovat kluby maminek s malými dětmi.

Pokusíme se získat přístupové pozemky ke kinu a jeho rekonstrukcí zde vybudovat místo pro setkávání rodin, klubů seniorů a dalších spolků. Do projektu revitalizace Zámeckého parku začleníme obnovu zahradního altánu.

Budeme neustále zkvalitňovat projekty pro seniory v rámci komunitního plánování.

Podpoříme klubovou činnost seniorů a dalších spolků stejně jako tradiční akce ve městě pro zachování identity regionu.

Zajistíme konání nových sportovních i kulturních akcí.

Podpoříme a zkvalitníme konání farmářských a vánočních trhů na náměstí.

Rozšíříme provoz senior taxi.

Pro občany, kteří včas zaplatí poplatek za komunální odpad, zajistíme zakoupení permanentky do areálu jezera se slevou.

 

Školství

Finančním příspěvkem na školu v přírodě a lyžařský kurz (ve třetím a sedmém ročníku) zajistíme podmínky pro zdravý rozvoj našich dětí.

Budeme podporovat kvalitní, tradiční i alternativní vzdělávání a akce pro děti a mládež, které budou rozšiřovat jejich technické vnímání a dovednosti.

Podpoříme talentované děti ze sociálně slabších rodin v rozvoji jejich talentu.

 

Sport

Budeme systematicky podporovat činnost sportovních klubů a organizací účelovými dotacemi se zaměřením zejména na aktivity dětí a mládeže.

Vybudujeme nové zázemí pro TJ Hlučín a FC Hlučín včetně rekonstrukce parkoviště u sportovní haly.

Vytvoříme další projekty pro volnočasové aktivity občanů všech věkových kategorií (např. skateboardový park). Zejména se zaměříme na sportování dětí.

Vybudujeme přetlakovou halu o rozměrech, které umožní rozvoj dalších sportů, jako je např. florbal či házená.

Opravíme hřiště u Rodinného centra na OKD.

 

Sociální oblast

Budeme podporovat potřebné sociální služby, které ulehčí životní situaci potřebným.

Rekonstrukcí horního patra Dětské rehabilitace rozšíříme služby pro postižené děti do 7 let věku.

Zkvalitníme spolupráci se Speciální základní školou.

Vytvoříme podmínky pro rozšíření odlehčovací služby ve městě.

Postupně vyčleníme část městských bytů jako startovací byty pro mladé rodiny.

 

Doprava a bezpečnost

Zajistíme rozšíření městského kamerového systému z důvodu prevence kriminality.

Budeme usilovat o výstavbu obchvatu města (přeložka silnice I/56).

Pokusíme se v co nejkratším termínu vyprojektovat v souladu s územním plánem tzv. malý obchvat města.

Budeme usilovat o plynulý průjezd městem a zaměříme se na vybudování dalších semaforů na průtahu městem.

Prověříme možnost výstavby parkovacího domu v centru města.

Vybudujeme parkoviště na ulici 1.máje na OKD.

Ve spolupráci s TS Hlučín zkvalitníme systém předplatného parkování.

Budeme usilovat o vybudování tzv. dlouhých retardérů na vytipovaných ulicích (Dlouhoveská, Vinohradská,…). Budeme usilovat o osvětlení dalších přechodů pro chodce a zhotovení bezpečnostních brzdných pásů před nimi.

 

Životní prostředí

Podpoříme čisté ovzduší ve městě prostřednictvím investic do zateplování a využívání alternativních zdrojů energie.

Zajistíme poradenskou činnost, zprostředkujeme informace o možnosti využití aktuálních programů a výzev (např. další dotační programy pro výměnu kotlů).

Ve spolupráci se spolky a občany města obnovíme další historické cesty do stavu, který bude vyhovovat pěší turistice i cykloturistice.

Zajistíme další možnosti pro separování odpadu občany.

Zřídíme komisi pro městskou zeleň.

 

Rozvoj a urbanistika

Vynaložíme veškeré úsilí pro realizaci projektu Revitalizace jezera a jeho další rozvoj.

Opravíme budovu vodojemu u vlakového nádraží včetně okolí.

Upravíme další plochy okolo popelnic a sběrných nádob. Rozšíříme počet „sběrných hnízd“. Prověříme možnost umístění odpadkových košů na separovaný odpad na náměstí.

Podpoříme turistiku a cykloturistku výstavbou nových tras pro pěší a cyklisty v návaznosti na okolní obce.

Budeme usilovat o vybudování rozhledny v Hlučíně.

V areálu pěchotního srubu v Darkovičkách budeme usilovat o výstavbu zázemí pro návštěvníky.

Dořešíme majetkově i projektově prostor mezi náměstím, zámkem a kostelem.

 

Podnikání

Vytvoříme podmínky pro místní podnikatele, kteří jsou zdrojem pracovních pozic pro místní obyvatele a také zdrojem příjmů do rozpočtu města.

Budeme podporovat partnerství podnikatelů, veřejné správy a neziskového sektoru a společné rozvojové projekty.

Budeme vytvářet vhodné prostředí pro podnikatelské aktivity, které přispějí ke zvýšení zaměstnanosti a nebudou provázeny výraznými negativními dopady.

 

Stanovení radních jako garantů

V zájmu zvýšení větší zainteresovanosti všech radních na rozvoji města koalice stanovila radní jako garanty v jednotlivých oblastech takto:

Pavel Paschek - jednání a prosazování malého, respektive velkého obchvatu města. Odpovědnost za řádný průběh a realizaci oprav a investic.

Petra Řezáčová - rozvoj školství, sociálních služeb a komunitního plánování ve městě.

Rudolf Gogolín - dohled nad hospodařením všech městských organizací, efektivností investic a oprav městského majetku. Zodpovědnost za vyrovnaný rozpočet města.

Milan Glonka - zatraktivnění a průběžný rozvoj jezera v průběhu sanace.

Vladimír Chlebiš - koncepce parkování včetně navýšení počtu parkovacích míst.  Zvýšení bezpečnosti v dopravě a lepší průjezdnosti městem.

Pavel Lindovský - rozvoj sportu a sportovišť.

Jana Kameníčková - rozvoj kultury, péče o mladé rodiny, zkrášlování města.


Vytvořeno 11.5.2015 - aktualizováno 5.12.2018 11:32:13 | přečteno 1560x | ernest
load