Zápis č. 7/2021 z jednání Osadního výboru Hlučín-Rovniny konaného korespondenční formou 5.8.2021

Zápis č. 7/2021

z jednání Osadního výboru Hlučín - Rovniny konaného korespondenční formou 5. 8. 2021

Z celkového počtu 7 členů Osadního výboru Hlučín - Rovniny (dále jen OV) se korespondenčního jednání zúčastnilo 7 členů. Irena Čechová vyjádření podala 5.8.2021, Filip Chlebiš 4.8.2021, Eduard Kuča 4.8.2021, Danuše Mutinová 3.8.2021, Václav Škvain 3.8.2021 a Pavel Tkačík (3.8.2021).

Program:

  • Vánoční výzdoba, navýšení příspěvku

  • Stanovení dalšího termínu jednání osadního výboru.

Ad bod 1) Vánoční výzdoba, navýšení příspěvku:

Členové OV byli seznámeni se žádostí člena RM pana xxx o navýšení finančního příspěvku na pořízení pouliční vánoční výzdoby na ulici Rovniny, a to v úseku od bývalé školky (nyní bytový dům) po Vrablovec (katastr města). Dle zápisu č. 6 z 9.7.2021 se předpokládalo umístění cca 6 - 8 kusů v souvislé zástavbě s uvažovanou pořizovací cenou do cca 4 tis. Kč (dle cenových hladin např. zde: https://www.profisvitidla.cz/vanocni-dekorace-na-sloupy/). Dle vyjádření odboru investic je však pořizovací cena certifikovaného zařízení, včetně instalace Technickými službami Hlučín až 7 -8 tis. Kč.

 

Vzhledem k výši aktualizované pořizovací ceny OV doporučuje uvolnit částku pro navýšení původního příspěvku (30 000 Kč) o dalších 30 000 Kč ze svého rozpočtu.

 

S navýšením příspěvku souhlasili všichni členové OV.

 

Předat: xxx

 

Ad bod 2)

Termín následující schůze OV je stanoven předběžně na měsíc září.

V Hlučíně dne 5. 8. 2021

....................................................

zapsal Václav Škvain

 


Vytvořeno 5.8.2021 14:12:08 | přečteno 195x | rovniny.osv
load