Zápis č. 10/2021 z jednání Osadního výboru Hlučín-Rovnny konaného dne 17.12.2021

Zápis č. 10/2021

z jednání Osadního výboru Hlučín - Rovniny konaného 17. 12. 2021

 

Z celkového počtu 7 členů Osadního výboru Hlučín - Rovniny (dále jen OV) se jednání zúčastnilo 5 členů ve složení Alois Bialas, Irena Čechová, Eduard Kuča, Václav Škvain a Pavel Tkačík.

 

Program:

  • Informace k vybraným tématům, řešeným v zápisu č. 9
  • Diskuze k možným uvažovaným akcím pro rok 2022, resumé uplynulého roku
  • Podněty členů osadního výboru a občanů města
  • Termín následující schůze

 

Ad bod 1) Informace k vybraným tématům, řešeným v zápisu č. 9

Informace k jednotlivým bodům zápisu byly doručeny emailem (od pana starosty):

k bodu 2 zápisu č. 9: byla provedena objednávka zeleně k pískovišti na ulici 28. Října v počtu 2 kusy. K výsadbě dojde v jarních měsících. Zeleň na ulici Cihelní u navrhovaných umístěných laviček, bylo po konzultaci doporučeno nerealizovat. V lokalitě je stávající zeleň.

Instalace laviček v této lokalitě bude záležitostí Odboru investic a s tímto odborem bude projednána.

k bodu 3.1:  u Penny Marketu bude umístěn kontejner na sklo, tzv. DUO zvon, a to na zkušební dobu. Pokud budou u tohoto kontejneru hromaděny odpadky, kontejner bude odstraněn.

 

Ad bod 2) Diskuze k možným uvažovaným akcím pro rok 2022, resumé uplynulého roku

Členové OV diskutovali o akcích, které nebyly realizovány v uplynulých letech a o možných investičních záměrech pro nadcházející rok. Nadále budou sledovány následující dříve sledované záměry, u kterých nebyly dosud podniknuty žádné kroky:

- chybějící chodník na ulici Rovniny mezi č.p 125 a 125a (v délce cca 100 m);

- oprava chodníku na ul. J. Seiferta (podél bytového domu č. p. 7 - 21) a komunikace mezi tímto bytovým domem a hřištěm u ZŠ;

- oprava chodníku, včetně instalace VO zezadu panelových domů na ul. Dukelské (mezi ul. V. Balarina aj. Seiferta);

- úsekové měření (nebo alespoň dlouhodobé měření) rychlosti na ulici Rovniny od potoka Jasénky po Vrablovec;

- řešení křižovatky ulic J. Seiferta a Dukelská a úprava křižovatky s komunikací mezi bytovým domem č. p. 7 - 21;

- oprava chodníku na ulici Písečné (úsek mezi křižovatkami s ulicí Cihelní a příjezdem ke kulturnímu dom);

- úprava nároží křižovatky ulice Cihelní a V. Balarina, dle dřívějšího požadavku OV;

 

Obecně se OV také zaměří, a to v součinnosti s Odborem životního prostředí a komunálních služeb a zástupci TS Hlučín, na doplnění zeleně a ve spolupráci s Odborem investic na doplnění městského mobiliáře.

 

U ostatních dříve sledovaných záměrů byl OV srozuměn, že jsou součástí připravovaných projektů (např. oprava chodníku na ul. 28. Října, oprava vozovky u Penny Marketu - odloženo v souvislosti s přípravou realizace přestavby objektu bývalého Mountfieldu, apod.).

 

 

 

Ad bod 3) 1) Podněty členů osadního výboru a občanů města

Členové OV upozorňují na časté stížnosti občanů na udržování kontejnerových stání na ulici Okrajové. S vědomím, že jde o složitou záležitost, doporučují častější odvoz odpadků, případně zvýšený dohled nad stavem tohoto místa.

 

Ad bod 4) Termín následující schůze

Termín následující schůze OV je stanoven předběžně na závěr měsíce ledna. Termín bude upřesněn dle vývoje koronavirové situace.

V Hlučíně dne 20. 12. 2021

....................................................

zapsal Václav Škvain v.r.


Vytvořeno 14.1.2022 14:37:48 | přečteno 149x | rovniny.osv
load