Zápis z jednání Osadního výboru Darkovičky ze dne 4. 2. 2021

Zápis č. 13 z jednání Osadního výboru Hlučín-Darkovičky ze dne 4. 2.  2021


Celkový počet členů Osadního výboru: 7

Počet přítomných členů Osadního výboru na jednání: 7

Host: --


Program jednání:

 • Úvod
 • Rekapitulace investičních akcí v roce 2020
 • Investice OV Darkovičky na rok 2021
 • Žádosti
 • Diskuse

Závěr

 

Předseda p. Tkačík přivítal všechny členy OV a zahájil jednání.

Na úvod jednání předseda představil členům body zasedání, které bude jednání obsahovat.


Ad1) Rekapitulace investičních akcí v roce 2020 Předseda informoval členy o dokončení všech plánovaných investičních akcí v roce 2020. Celkem bylo z prostředků OV proinvestováno 1 004 736,- Kč. Vše dle schválených akcí, které navrhl OV Darkovičky. Do roku 2021 se převedly zbylé prostředky ve výši 142 153,40,- Kč.


Ad2) Investice OV Darkovičky na rok 2021 – členové diskutovali návrhy investičních akcí, včetně jejich možné realizace. Schválen byl tento seznam investic, které OV doporučuje Radě města k realizaci.

 • Lezecká věz z kamene – 300 tisíc.
 • Rekonstrukce prostoru pro kulturní akce v areálu FK II. etapa – 250 tisíc.
 • Spolufinancování revitalizace prostoru za KD Darkovičky I. etapa – 200 tisíc.
 • Úprava crossové dráhy v Parku volnočasových aktivit – 50 tisíc.
 • Instalace značek „Darkovičky“ na příjezdových cestách – 50 tisíc.
 • Dokoupení inventáře do KD pro pořádání kulturních akcí – 50 tisíc.
 • Studie proveditelnosti vybudování chodníku na ul. Jandová – směr Darkovice – 20 tisíc.

Tyto investiční akce byly odsouhlaseny: 7 členů pro.  

Další investiční akce bude OV řešit v průběhu roku. Vše v návaznosti na přípravu schválených investic a jejich skutečných nákladů.

 

Ad3) Žádosti

 • OV žádá o prověření možnosti instalace laviček podél ulice K Mýtu
 • OV žádá o vybudování propojky chodníku mezi MŠ a tělocvičnou


Ad4) Diskuse – Členové diskutovali blížící se realizaci odkanalizování městské části Darkovičky a s tím spojená omezení. OV požaduje, aby byl detailně informován o průběhu prací a s tím souvisejících omezení.

Předseda členy OV informoval o průběhu řešení problému s Poštou partner a dále o průběhu přípravy projektové dokumentace na vybudování cyklostezky mezi Hlučínem a Darkovičkami.

 

Závěr

Příští jednání bude svoláno předsedou OV podle vývoje epidemie.

 

Datum: 5. 2. 2021

 

Bc. Lukáš Tkačík – předseda OV

 

 

 


Vytvořeno 10.2.2021 16:19:09 | přečteno 144x | darkovicky.osv
load