Zápis z jednání Osadního výboru Darkovičky ze dne 18. 6. 2020

Zápis č. 11 z jednání Osadního výboru Hlučín-Darkovičky ze dne 18. 6. 2020

Celkový počet členů Osadního výboru: 7

Počet přítomných členů Osadního výboru na jednání: 5, viz prezenční listina

Host:  Mgr. Pavel Paschek

 

Program jednání:

Úvod 

  1. Investiční akce

  2. Kulturní akce

  3. Žádosti k MěÚ

  4. Diskuze

Závěr 

Předseda p. Tkačík přivítal starostu města Hlučína pana Pavla Paschka a členy OV. Následně zahájil jednání.  

Ad1) Investiční akce v roce 2020  Úvodem byli členové OV informováni, že probíhající investiční  akce běží podle plánu. Mírné zpoždění bude u akce výstavba Lávky přes potok ze ZŠ do tělocvičny z důvodu deštivého počasí.

Akce „Rekonstrukce zastávky Rozcestí Píšť“ se začne realizovat v měsíci srpnu – září 2020.  Na akci „Rekonstrukce prostoru za KD Darkovičky“ se právě kreslí projektová dokumentace, akce zřejmě bude rozdělena na 2.etapy.

Dále OV jednal o realizování nových akcí, jako bude investice ve výši cca 76 tis. pro ozvučení sálu KD, dále se navrhuje pořízení klimatizace pro tento KD.

Stále zůstává k dořešení napojení na pozemky v KÚ Darkovice pro realizaci stezky.


Ad2) Kulturní akce v roce 2020 –  je domluvený termín divadelního přestavení Dům tety Agáty, které se uskuteční 18.10.2020 v 16:00 hod v KD Darkovičky. Dále se uskuteční letní kino, které již je rovněž domluvené a uskuteční se v Darkovičkách na hřišti 3.7. a 31.7.

Instalace knihobudky v Parku volnočasových aktivit proběhne do konce června.


Ad3) Žádosti k MěÚ

Na základě stížnosti občanů, žádá OV o návrh rekonstrukce / opravu Kapličky na ul. Jandové 59/74.


OV navrhuje rozšířit v roce 2021 projekt „Sdílená kola“ i do Darkoviček se stanicí kol v centru Darkoviček.


Ad4) OV diskutoval se starostou města p. Paschkem o problematice kolem chátrající budovy bývalé restaurace vedle ZŠ, o realizaci výstavby kanalizace v obci, o projektu cyklostezky z OKD směrem ul. Markvartovická, o poskytování finančních prostředků na příští období apod.

 

Závěr

Příští jednání OV bude svoláno v měsíci září.

 

Bc. Lukáš Tkačík – předseda OV

 


Vytvořeno 22.6.2020 8:15:25 | přečteno 190x | darkovicky.osv
load