Zápis z jednání Osadního výboru Darkovičky ze dne 17. 9. 2020


Zápis č. 12 z jednání Osadního výboru Hlučín-Darkovičky ze dne 17. 9.  2020

 

Celkový počet členů Osadního výboru: 7

Počet přítomných členů Osadního výboru na jednání: 4

Host: Mgr. Ing. Petra Fojtíková

 

Program jednání:

Úvod

 

1) Setkání s ředitelkou ZŠ Darkovičky

2) Akce OV Darkovičky za rok 2020

3) Plán investičních akcích OV pro rok 2021

4) Strassenfest

5) Kulturní akce

6) Diskuze

Závěr

 

Předseda p. Tkačík přivítal všechny hosty a členy OV a zahájil jednání.

Na úvod jednání předseda OV Představil členům OV Darkovičky body zasedání, které budou následující jednání obsahovat. Poté předseda OV přivítal Mgr. Petru Fojtíkovou, nově jmenovanou ředitelku ZŠ Darkovičky a předal ji slovo.

Ad1) Setkání s ředitelkou ZŠ Darkovičky Na úvod se paní ředitelka všem členům představila, představila plán budoucího chodu školy a probíhala diskuze, jakým způsobem by  mohl OV Darkovičky participovat na pomoci různých aktivit a propagaci školy. OV nabídl pomoc při hledání vhodného místa pro umístění banneru pro propagaci ZŠ Darkovičky. Dále se OV nabídlo s pomocí zařízení kontejnerů pro odvoz starého školního majetku.

 Ad2) Akce OV Darkovičky za rok 2020 – V tomto bodu schůze si členové OV Darkovičky rekapitulovali probíhající a dokončené projekty. Mezi dokončené patří: realizace Street workoutového hřiště za tělocvičnou v Darkovičkách, zastřešení autobusové zastávky, předláždění chodníků. Dále dokreslení projektové dokumentace pro rekonstrukci prostoru za KD Darkovičky. Výstavba horolezecké stěny jako doplněk pro Street workoutové hřiště.

OV žádá odbor městského majetku o provedení inventury majetku v kulturním domě Darkovičky (včetně nábytku, nádobí,) a žádá o upřesnění, jaké vybavení je potřeba vyměnit a dokoupit.

 

OV schválil vybudování nového ozvučení v KD Darkovičky, které se bude financovat z peněz OV na rok 2020. Hlasování v počtu 4 členů pro, 3 členové omluveni.

OV doporučuje prověření možnosti renovace kapličky na ulici Jandova, potřeba sanace základů, je nutné nejprve dohledat vlastníka pozemku, zda se jedná o městský pozemek nebo je v osobním vlastnictví, aby se mohlo případná rekonstrukce uskutečnit.

OV doporučuje realizaci výměnu současných světel na multifunkčním hřišti za nová LED světla. Hlasování v počtu 4 členů pro, 3 členové omluveni.

OV odsouhlasilo výsadbu vánočního stromu, s případnou realizací v měsíci listopad, s pomocí občanské iniciativy Žít s krajinou. Hlasování v počtu 4 členů pro, 3 členové omluveni.

· Žádáme odbor ŽPKS o souhlasné stanovisko k této občanské iniciativě.

 

Ad3) Plán investičních akcích OV pro rok 2021 – OV zahájil přípravy investičních akcí pro rok 2021.

Ad4) Strassenfest – OV se sešel se zástupcem organizátorů ohledně možností a představ realizace této akce. Předběžný termín byl zvolen první víkend v měsíci září roku 2021. OV přislíbil případnou pomoc, pokud by bylo potřeba, např: uzavření silnice, zapůjčení lavic, atd. Bylo dohodnuto se zástupcem organizátorů, že se jedná pouze o výhledovou akci, jelikož bude záležet, v jaké fázi bude rekonstrukce kanalizací, zda vůbec bude možné tuto akci uspořádat.

Ad5) Kulturní akce – v tuto chvíli byly všechny kulturní akce pozastaveny, z důvodu zákazu shromažďování většího počtu osob v uzavřených prostorech z důvodu pandemie Covid-19.

 

Závěr

Příští jednání OV bude svoláno v měsíci listopad.

 

Datum: 17. 9. 2020

 

Bc. Lukáš Tkačík – předseda OV

 

 


Vytvořeno 15.10.2020 10:14:00 | přečteno 236x | darkovicky.osv
load