Zápis z jednání Osadního výboru Darkovičky ze dne 17. 3. 2022

Zápis z jednání Osadního výboru Hlučín-Darkovičky ze dne 17. 3. 2022

 

Celkový počet členů Osadního výboru: 6

Počet přítomných členů Osadního výboru na jednání: 6, viz prezenční listina

Host: --

Program jednání:

  • Úvod
  • Kulturní akce
  • Záležitosti KD Darkovičky

Závěr

 

Předseda p. Tkačík přivítal všechny členy OV a zahájil jednání.

Na úvod jednání předseda představil členům body zasedání, které bude jednání obsahovat.

 

Ad1) Kulturní akce

OV schvaluje konání divadelního představení, které se uskuteční v neděli 22. května od 17:00 v KD Darkovičky. Divadelní spolek FAMUS s hrou „Když se zhasne“. Náklady na divadelní hru budou hrazeny z prostředků OV na kulturní akce. OV schvaluje částku 12.500,- Kč.

 

Ad2) Záležitosti KD Darkovičky

OV žádá MěÚ o spolupráci s dokoupením vybavení do KD Darkovičky. Uživatelé se shodují na nutnosti dokoupení mobilního pultu do malého sálu, výrobníku na led, několika šafin na občerstvení a mobilní výčep. KD spadají do správy města, OV žádá o spolupráci při nutnosti řešení těchto požadavků.

OV opakuje nevyřešený požadavek na zřízení veřejné wifi do KD Darkovičky, která by sloužila všem uživatelům či kulturních a společenských akcích.

 

Závěr

Příští jednání bude svoláno předsedou OV v měsíci dubnu.

 

Datum: 28. 3. 2022

 

Bc. Lukáš Tkačík – předseda OV

 

 

 


Vytvořeno 31.3.2022 10:16:23 | přečteno 80x | darkovicky.osv
load