Zápis ze schůze č. 6/2019 Osadního výboru v Bobrovníkách ze dne 7. listopadu 2019

Zápis ze schůze č. 6/2019 Osadního výboru v Bobrovníkách ze dne 7. listopadu 2019

Přítomní:  Jakub Šimánek, Pavel Cyrus, Lucie Slišková, Gabriela Teichmannová, Ing. Roman Šťastný, Ing. Miroslav Honus

Omluveni:  Ing. Jiří Kubenka

 1. Financování letního kina

  OV Bobrovníky souhlasí se zaplacením částky 5.000 Kč bez DPH (6.050 Kč s DPH) za letní kino. Tato částka bude uhrazena z 50.000 Kč, které jsou určeny na financování kulturních akcí OV. Zbývající částka nebude letos vyčerpána.

 2. Úprava terénu okolo sportovní haly

  OV Bobrovníky upozorňuje na nerovnost povrchu vedle sportovní haly. Dochází zde k hromadění vody, nejvíce v prostoru, kde cvičí mladí hasiči. Toto místo by bylo vhodné oddrénážovat, popřípadě srovnat a dosypat novou hlínou. Dále v prostorách za halou je špatně vyspárovaný terén. Při dešti se voda hromadí kolem chodníku. Toto místo je využíváno spolky při akcích v okolí haly, například Májový Bobr. OV Bobrovníky navrhuje vybudovat odvodňovací kanál, a chodník rozšířit. Pravděpodobně bude nutný posudek hydrogeologa.

 3. Úprava pergoly v zahradě KD

  Z důvodů konání kulturních akcí v nepříznivém počasí (déšť, zima) navrhuje OV Bobrovníky montáž spouštěcích igelitových rolet v pergole v zahradě KD. Při spuštění rolet a zapnutí přímotopu by posezení na akcích bylo příjemnější.

 4. Přidání vývěsky

  OV Bobrovníky navrhuje přidání jednoho vývěsního okna u hasičárny pro potřeby TJ Sokol a ostatních spolků.

 5. Zafinancování převozu stromku

  OV Bobrovníky souhlasí s uvolnění 1.000 Kč na převoz stromku na vánoční trhy a rozsvěcování stromku pořádané v Bobrovníkách.

 6. Umístění dopravního zrcadla

  OV Bobrovníky doporučuje umístění dopravního zrcadla, na žádost občanů, a to na křižovatku ulic Rekreační a Požárnická.

 7. Využívání veřejného rozhlasu

  Na veřejné schůzi OV Bobrovníky byla přednesena žádost ze strany občanů o využití veřejného rozhlasu k informování o událostech v městské části Bobrovníky.

   

  V Hlučíně dne 7.11.2019 Jakub Šimánek


Vytvořeno 8.11.2019 9:28:13 | přečteno 239x | bobrovniky.osv
load