Zápis ze schůze č. 5/2019 Osadního výboru v Bobrovníkách ze dne 10. září 2019

 1. Pozemek na Sokolské ulici

  OV Bobrovníky navrhuje uskutečnit projekt odpočinkové zóny na městském pozemku na ulici Sokolské. Detaily zpevněné plochy by město mohlo dořešit s Technickými službami Města Hlučína, a výsadbu rostlin, stromů a další zeleně s městskou zahradnicí. OV už v předchozích zápisech řešil situování tohoto pozemku, a z toho by mohlo město vycházet.

 2. Příjezd na asfaltové hřiště

  Z dřívějšího zápisu č. 1/2019 ze dne 16. ledna 2019 připomíná OV Bobrovníky nutnost zpřístupnění víceúčelového hřiště u sportovní haly pro auta (čistící techniku). Je třeba vybudovat příjezd na hřiště, a to z důvodu obslužnosti, čištění a dalšího potřebného přístupu na hřiště.

 3. Žebřík na sportovní hale

  OV Bobrovníky upozorňuje na zajištění přístupu na žebřík vedoucí na střechu sportovní haly. Na žebřík se dá volně dostat. Už zde byly viděny i děti lezoucí po žebříku.

 4. Zvonění v kapli

  OV Bobrovníky navrhuje, aby se ještě jednou podívalo na zvon v místní kapli. Když se zvon více rozhoupe, tak bije do krovů, a má „divný zvuk“. Celkově jde málo slyšet. Problém začal po loňské rekonstrukci.

 5. Odpadkový koš na ulici Rekreační

  OV Bobrovníky požaduje umístění odpadkové koše na ulici Rekreační, konkrétně u cyklomapy naproti domů č. 27. Toto místo často cyklisti a turisti využívají jako místo k odpočinku a nemají kde vyhodit své odpadky.

 6. Veřejná schůze

  Dne 9. října 2019 v 17 hodin proběhne v sále kulturního domu Bobrovníky Veřejná schůze Osadního výboru za přítomnosti pana starosty, paní místostarostky a členů vedení města. Všichni občané jsou srdečně zváni.

  V Hlučíně dne 17.9.2019 Jakub Šimánek

   


Vytvořeno 2.10.2019 6:41:50 | přečteno 301x | bobrovniky.osv
load