Zápis ze schůze č. 2/2021 Osadního výboru v Bobrovníkách ze dne 19. května 2021

Zápis ze schůze č. 2/2021 Osadního výboru v Bobrovníkách ze dne 19. května 2021

Přítomní:  Jakub Šimánek, Pavel Cyrus, Lucie Slišková, Gabriela Teichmannová, Ing. Roman Šťastný,

Ing. Jiří Kubenka

  1. OV Bobrovníky upozorňuje Město Hlučín, že opravený povrch hřiště u vodojemu je v katastrofálním stavu.

  2. OV Bobrovníky si nevyžádal  studii „Posouzení předložených variant připojení stávajícího sportovního hřiště na místní komunikaci Hlučín – Bobrovníky“.

  3. OV Bobrovníky připomíná odboru investic, že návrh „studie“ odpočinkové zóny na ulici Sokolské byl již načrtnut OV Bobrovníky.

  4. OV Bobrovníky upozorňuje na katastrofální stav povrchu na točně autobusu č. 34 u bývalého Bobry clubu, a navrhuje městu jeho opravu.

  5. OV Bobrovníky navrhuje, aby parkovací místa u tělocvičny Bobrovníky sloužila jen pro jeho návštěvníky.

  6. OV Bobrovníky navrhuje umístit letní kino v Bobrovníkách do prostoru za hasičskou zbrojnici.

  7. OV Bobrovníky navrhuje umístění kamer, které by hlídaly průjezd na červenou, a to jak na semaforu na Malánkách, tak na Hájence. Řidiči semafory nerespektují a hrozí vážná kolize chodců s projíždějícími automobily.

V Hlučíně dne 19. Května 2021 Jakub Šimánek


Vytvořeno 8.7.2021 12:28:28 | přečteno 238x | bobrovniky.osv
load