Zápis ze schůze č. 1/2022 Osadního výboru v Bobrovníkách ze dne 19.ledna 2022


Zápis ze schůze č. 1/2022 Osadního výboru v Bobrovníkách ze dne 19.ledna 2022

Přítomní: Jakub Šimánek, Pavel Cyrus, Lucie Slišková, Gabriela Teichmannová, Ing. Roman Šťastný,

Ing. Jiří Kubenka, Ing. Miroslav Honus

1. OV Bobrovníky navrhuje vybudování zpevněné plochy u asfaltového hřiště.

2. OV Bobrovníky navrhuje výměnu světelných zdrojů, popřípadě všech světel v KD Bobrovníky, včetně přidružených místností jako jsou knihovna, chodby atd. za účelem modernizace a s tím spojené energetické úspory.

3. Z podnětů občanu OV Bobrovníky znovu žádá město Hlučín o alespoň částečnou úpravu povrchu na točně autobusu u bývalého Bobry clubu. Tento podnět byl již několikrát uveden v předešlých zápisech.

4. OV Bobrovníky připomíná městu Hlučín přetrvávající nerovnosti povrchu na travnatém hřišti u vodojemu. Představiteli města bylo slíbeno, že se tím budou opět zabývat.

5. OV Bobrovníky na podnět občanů navrhuje, aby se kontrolovalo dodržování nejvyšší povolené rychlosti i na jiných místech než jen u bývalého Bobry clubu, například na příjezdu od Ostravy u Hájenky, nebo v zatáčce na Malánkách. OV Bobrovníky tímto reaguje na výtky občanů na neúčinnost zpomalovacích semaforů umístěných u vjezdu do městské části z obou směrů.

V Hlučíně dne 19.ledna 2022 Jakub Šimánek


Vytvořeno 25.1.2022 10:22:16 | přečteno 112x | bobrovniky.osv
load