Zápis ze schůze č. 1/2021 Osadního výboru v Bobrovníkách ze dne 27. ledna 2021

 1. OV Bobrovníky uhradí z přidělených prostředků  výstavbu altánu se zpevněnou plochou a jednu síť za brankou na fotbalovém hřišti u vodojemu (druhou síť dle dohody uhradí Město Hlučín). 

  OV Bobrovníky navrhuje revitalizovat prostor okolo plánovaného altánu, tak, aby byl prostor nejen bezpečný  pro pohyb osob, resp. dětí, ale současně koncepčně utvářel prostředí sportovního hřiště. Doporučujeme posoudit zdravotní stav vzrostlých stromů městskou zahradnicí a případně zajistit rozhodnutí pro odstranění těchto stromů. Současně navrhnout novou výsadbu zeleně v okolí hřiště.

 2. OV Bobrovníky navrhuje jako investici do tohoto roku výmalbu sálu kulturního domu Bobrovníky a vybroušení a nalakování parket.

 3. OV Bobrovníky na letošní rok počítá s realizací odpočinkové zóny na ulici Sokolská. OV navrhuje, aby byl městem na mapovém podkladu vymezen prostor, který bude sloužit tomuto účelu, přičemž do zpracování návrhu byla zapojena městská zahradnice.

 4. OV Bobrovníky navrhuje oplocení pozemku za sportovní halou, kterou využívají hasiči, a to právě pro jejich sportovní účely.

 5. OV Bobrovníky navrhuje jako investici do letošního roku vybudování dětské lezecké stěny za místní sportovní halou, a kolem této stěny i menší work-outové hřiště (pro menší děti). U sportovní haly také navrhuje výsadbu už vzrostlejšího jehličnatého stromu, který by do budoucna sloužil jako vánoční strom pro městskou část Bobrovníky.

 6. OV Bobrovníky navrhuje instalaci knihobudky, a to v okolí hřiště u mateřské školy.

 7. OV Bobrovníky připomíná, aby se v projektové dokumentaci na chodník vedoucí k mateřské škole nezapomnělo na realizaci vjezdu na asfaltové hřiště. Tento vjezd by měl sloužit i pro techniku nad 3,5 t, a to pro obslužnost tohoto místa. Současně doporučuje v PD navrhnout samostatný prostor pro stávající kontejnery, příp. tento prostor ohradit.

 8. OV Bobrovníky opětovně navrhuje zřídit funkci správce areálu - zahrady za KD Bobrovníky. Tento správce by měl na starost mj. každodenní odemykání zóny,  úklid areálu, zakrývání pískoviště a úklid kolem něj, drobné opravy.

 9. OV Bobrovníky opětovně připomíná opravu zvonice v místní kapli. Zvon stále naráží do krovů.

V Hlučíně dne 27. ledna 2021 Jakub ŠimánekVytvořeno 8.2.2021 13:19:45 | přečteno 142x | bobrovniky.osv
load