Osadní výbor Bobrovníky

Členové osadního výboru pro volební období 2022 - 2026:

1. Jakub Šimánek - předseda
2. Pavel Cyrus
3. Ing. Jiří Kubenka
4. Gabriela Teichmannová
5. Bc. Natálie Ricková
6. Ing. Miroslav Honus
7. Bc. Vojtěch Prchala

kontaktní e-mail: osadnivyborbobrovniky@seznam.czZápis ze schůze č. 3/2021 Osadního výboru v Bobrovníkách ze dne 22. září 2021

Zápis ze schůze č. 3/2021 Osadního výboru v Bobrovníkách ze dne 22.září 2021

Přítomní:  Jakub Šimánek, Lucie Slišková, Gabriela Teichmannová, Ing. Roman Šťastný,

Ing. Jiří Kubenka, Ing. Miroslav Honus

 1. OV Bobrovníky zhodnotil činnost za období 10/2020 – 9/2021, a vyhotovil z něj ucelenou zprávu o činnosti OV Bobrovníky.

 2. OV Bobrovníky bude ještě letos realizovat oplocení hasičského areálu.

 3. OV Bobrovníky navrhne vedení města, aby se veřejná schůze konala na jaře roku 2022, a to za účelem informovanosti občanů Bobrovníků k výstavbě veřejné kanalizace.

 4. OV Bobrovníky projednal realizovatelné akce na rok 2022, ale tyto akce se budou odvíjet od výstavby veřejné kanalizace.

 5. OV Bobrovníky opět navrhuje zvážení, zda by nebylo dobré umístit kamery na semafory na Malánkách a na Hájence a díky těmto kamerám pak vymáhat přestupky, zejména jízdy na červenou.

 6. OV Bobrovníky navrhuje zvážení umístění kamer na tělocvičnu v Bobrovníkách. Tyto kamery by směřovaly na parkoviště před tělocvičnou a asfaltové hřiště. Tyto kamery by sloužily jako prevence proti kriminalitě.

V Hlučíně dne 28.září 2021 Jakub Šimánek

Předseda OV Bobrovníky


30.9.2021 7:35:56 | přečteno 410x | bobrovniky.osv | Celý článek
 

Zápis ze schůze č. 1/2021 Osadního výboru v Bobrovníkách ze dne 27. ledna 2021

 1. OV Bobrovníky uhradí z přidělených prostředků  výstavbu altánu se zpevněnou plochou a jednu síť za brankou na fotbalovém hřišti u vodojemu (druhou síť dle dohody uhradí Město Hlučín). 

  OV Bobrovníky navrhuje revitalizovat prostor okolo plánovaného altánu, tak, aby byl prostor nejen bezpečný  pro pohyb osob, resp. dětí, ale současně koncepčně utvářel prostředí sportovního hřiště. Doporučujeme posoudit zdravotní stav vzrostlých stromů městskou zahradnicí a případně zajistit rozhodnutí pro odstranění těchto stromů. Současně navrhnout novou výsadbu zeleně v okolí hřiště.

 2. OV Bobrovníky navrhuje jako investici do tohoto roku výmalbu sálu kulturního domu Bobrovníky a vybroušení a nalakování parket.

 3. OV Bobrovníky na letošní rok počítá s realizací odpočinkové zóny na ulici Sokolská. OV navrhuje, aby byl městem na mapovém podkladu vymezen prostor, který bude sloužit tomuto účelu, přičemž do zpracování návrhu byla zapojena městská zahradnice.

 4. OV Bobrovníky navrhuje oplocení pozemku za sportovní halou, kterou využívají hasiči, a to právě pro jejich sportovní účely.

 5. OV Bobrovníky navrhuje jako investici do letošního roku vybudování dětské lezecké stěny za místní sportovní halou, a kolem této stěny i menší work-outové hřiště (pro menší děti). U sportovní haly také navrhuje výsadbu už vzrostlejšího jehličnatého stromu, který by do budoucna sloužil jako vánoční strom pro městskou část Bobrovníky.

 6. OV Bobrovníky navrhuje instalaci knihobudky, a to v okolí hřiště u mateřské školy.

 7. OV Bobrovníky připomíná, aby se v projektové dokumentaci na chodník vedoucí k mateřské škole nezapomnělo na realizaci vjezdu na asfaltové hřiště. Tento vjezd by měl sloužit i pro techniku nad 3,5 t, a to pro obslužnost tohoto místa. Současně doporučuje v PD navrhnout samostatný prostor pro stávající kontejnery, příp. tento prostor ohradit.

 8. OV Bobrovníky opětovně navrhuje zřídit funkci správce areálu - zahrady za KD Bobrovníky. Tento správce by měl na starost mj. každodenní odemykání zóny,  úklid areálu, zakrývání pískoviště a úklid kolem něj, drobné opravy.

 9. OV Bobrovníky opětovně připomíná opravu zvonice v místní kapli. Zvon stále naráží do krovů.

V Hlučíně dne 27. ledna 2021 Jakub Šimánek


8.2.2021 13:19:45 | přečteno 417x | bobrovniky.osv | Celý článek
 
1 [...] 5 další >
Vytvořeno 31.5.2016 | přečteno 7943x | soferovam@hlucin
load