Komise

Komise výstavby a rozvoje města

Členové komise výstavby a rozvoje města pro volební období 2022 - 2026:

1. Ing. Helena Kubinová - předsedkyně komise
2. Ing. Václav Škvain
3. Ing. Dušan Kučera
4. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
5. Jan Kania
6. Jiří Flám
7. Jan Šimánek

21.2.2019 11:49:21 | přečteno 1627x | soferovam@hlucin | Celý článek
 

Komise dopravní

Členové komise dopravní pro volební období 2022 - 2026:

  1. Vladimír Chlebiš - předseda komise
  2. Mgr. Lumír Prejda
  3. Ing. Štěpán Drobík 
  4. Ing. Václav Škvain 
  5. Dušan Stanke
  6. Bc. Anna Pýchová 
  7. Tomáš Bedrunka
  8. Ing. Rostislav Matuška, MBA
  9. Mgr. Tomáš Barták

2.11.2016 10:41:46 | přečteno 1909x | soferovam@hlucin | Celý článek
 

Komise pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže

Členové komise pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže pro volební období 2022 - 2026:

  1. Mgr. Miroslav Skoták - předseda komise
  2. Ing. Tomáš Plaček, Ph. D.
  3. Ing. Josef Trejtnar
  4. Jiří Tkačík
  5. Jana Ploticová
  6. Martin Schmack
  7. Lumír Honus 
2.11.2016 10:41:27 | přečteno 1908x | soferovam@hlucin | Celý článek
 

Komise pro regeneraci městské památkové zóny

Členové komise pro regeneraci městské památkové zóny pro volební období 2022 - 2026:
 
1. Ing. arch. Elena Malchárková - předsedkyně komise
2. Ing. Helena Kubinová
3. Mgr. Jaroslav Michna
4. Mgr. et Mgr. Magdaléna Mrázková
5. Ing. arch. Jiří Markevič
2.11.2016 10:41:17 | přečteno 1270x | soferovam@hlucin | Celý článek
 

Komise pro kulturu

Členové komise pro kulturu pro volební období 2022 - 2026:

1.  Jiří Janda - předseda komise
2.  MgA. Petr Gerych
3.  Mgr. Lukáš Krček
4.  MgA. Ondřej Tkačík
5.  Bc. Andrzej Cieślar
6.  Mag. art. Antonín Viliš
7.  Čeněk Štrichel
17.12.2018 10:55:33 | přečteno 996x | soferovam@hlucin | Celý článek
 

Komise sociální

Členové komise sociální pro volební období 2022 - 2026:

1. Mgr. Marek Adámek, Dis. - předseda komise
2. Bc. Žaneta Thomasová
3. Mgr. Radmila Löwová
4. Pavel Sobol
5. Mgr. Bc. Leoš Jakubec
6. Ing. Tereza Šimánková
7. PhDr. Petr Jančík

20.6.2018 13:42:07 | přečteno 1825x | KV_Soc | Celý článek
 

Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň

Členové komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň pro volební období 2022 - 2026:

1.  Ing. Aleš Hanslík, Ph.D. - předseda komise
2.  Alena Gebauerová
3.  Ing. Jan Halfar
4.  Milan Novák
5.  Jana Kameníčková
17.12.2018 10:44:18 | přečteno 1507x | soferovam@hlucin | Celý článek
 
load