Postup při zvládání dopravní nehody

POSTUP PŘI ZVLÁDÁNÍ DOPRAVNÍ NEHODY
  • Zajištění místa nehody
zastavit nejméně 50 m za havarovaným vozidlem, rozsvítit výstražná světla, obléknout výstražnou vestu, vzít lékárničku, výstražný trojúhelník, ev. hasicí přístroj
 
umístit trojúhelník před místem nehody, vypnout zapalování, zajistit proti pohybu, dbát na vlastní bezpečnost.
 
  • Život zachraňující úkony
zastavení silného krvácení - tlakový obvaz, prsty v ráně, výjimečně zaškrcovalo;
zakrytí pronikajícího poranění hrudníku
šetrné uvolnění dýchacích cest u bezvědomých - šetrný záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti
rychlé zjištění stavu životních funkcí ostatních poraněných
  • Volání zdravotnické záchranné služby
volat linku 155, případně 112,
sdělit co se stalo, popsat charakter nehody,
co nejpřesněji určit místo nehody,
uvést počet postižených, věk a pohlaví, popis zranění a jejich stavu,
sdělit své jméno a číslo telefonu
 
  • Vyšetření
pohledem zjišťujeme dýchání, krvácení, polohu těla, výraz obličeje a jeho barvu,
poslechem dýchací šelesty, projevy postiženého (sténání apod.) případně reakci na oslovení
pohmatem dýchací pohyby, bolest postižené oblasti, deformace, teplotu kůže, pot apod.
  • Vyprošťování
jen hrozí-li další nebezpečí, je-li blokován přístup k dalším poraněným, nelze-li poskytnout první pomoc na místě (např. resuscitace),
vyproštění provádět co nejšetrněji,
pokud zraněný dýchá, vyčkat raději na profesionální složky
 
  • Bezvědomí
riziko udušení zapadlým kořenem jazyka,
z úst odstranit volně ležící předměty, šetrně zaklonit hlavu, předsunout dolní čelist postiženého, v bezvědomí se zachovanými životními funkcemi uložit do stabilizované polohy a stále jej sledovat, neobnoví-li se dýchání nebo je dýchání nenormální (lapavé dechy) je třeba zahájit oživování nepřímou srdeční masáží a dýcháním z plic do plic
  • Oživování (resuscitace)
zahájit nepřímou srdeční masáží, 30 stlačeními uprostřed hrudníku frekvencí 100/min, provést dva vdechy a pokračovat v rytmu 30 stlačení hrudníku: 2 vdechy, hrudník stlačovat do hloubky 4-5 cm,
nemůže-li zachránce z nějakých důvodů provádět umělé vdechy, pak až do příjezdu zdravotnické záchranné služby provádí srdeční masáž frekvencí 100/min.
  • Úrazový šok
nejčastější příznaky šoku - slabě hmatný tep, více než 100/min, zrychlené, povrchní dýchání, bledost, studený lepkavý pot, pocit žízně, netečnost, spavost
  • Zábrana šoku
protišoková poloha se zvednutými dolními končetinami, ošetření poranění, zajištění tepelné pohody, při pocitu žízně pouze svlažovat rty nepodávat žádné léky, nedávat pít
 
  • Důležitá telefonní čísla
Záchranka 155, Policie 158, Hasiči 150, Tísňové volání 112.
 
Druhy lékarniček, jejich obsah a výbava je v jiném příspěvku

Leták o postupu při zvládání dopravní nehody
Vytvořeno 17.2.2010 | přečteno 3809x | jaromir.vojkuvka
load