Elektronické podání žádosti o řidičský průkaz prostřednictvím Portálu občana.

 

Od 1. 6. 2021 bylo oficiálně pro občany spuštěno elektronické podání žádosti o řidičský průkaz prostřednictvím Portálu občana (tzv. ePodání), které připravilo Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.

Možnost podání žádosti o výměnu řidičského průkazu máte po přihlášení do Portálu občana (https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni) v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti Vašeho řidičského průkazu, ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti. Podmínkou pro podání žádosti je mít přístup do Portálu občana (NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita…) a mít zde připojenou datovou schránku fyzické osoby.  Využitím datové schránky je splněn jeden z legislativních požadavků na jasné ztotožnění osoby, která žádost podává. Díky datové schránce je však možné nejen ušetřit si cestu na úřad, ale také na poštu. Zřízení datové schránky je navíc bezplatné a lze o ni zažádat online (více na www.datoveschranky.info). Díky nastavením notifikací na Portálu občana je také možné dostávat všechna upozornění na datové zprávy prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

Jaký je proces podání žádosti?

Portál občana Vám zobrazí formulář žádosti, který bude předvyplněn údaji z Centrálního registru řidičů. Budete mít možnost vybrat si obecní úřad obce s rozšířenou působností, na kterém si chcete vyrobený řidičský průkaz vyzvednout. Součástí předvyplněných údajů bude i nejaktuálnější digitalizovaná fotografie získaná z vybraných registrů státu a digitalizovaný obraz podpisu získaný z posledního řidičského průkazu. 

Před závazným podáním žádosti musíte potvrdit správnost předvyplněných údajů a to, že Vaše aktuální podoba odpovídá zobrazené fotografii. Pokud aktuální podoba nebude odpovídat fotografii zobrazené ve formuláři žádosti, musíte, tak jako doposud, osobně navštívit příslušný úřad, kde Vás v rámci osobního podání žádosti vyfotí. Po potvrzení správnosti údajů bude žádost odeslána prostřednictvím Vaší datové schránky na podatelnu zvoleného úřadu. Po její kontrole a schválení ze strany úředníka bude žádost odeslána do výroby dokladů. Doklad je možné vyzvednout dle zákonem stanovené lhůtě a to do 20 dnů od podání žádosti. 

Na Portálu občana je však možné nastavit si notifikace a dostávat tak všechna upozornění prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Po kontrole a schválení ze strany úředníka bude žadatel o schválení/zamítnutí žádosti upozorněn v Portálu občana a dle nastavení také prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Jakmile bude doklad připravený k předání na vybraném úřadu, budete opět notifikován o možnosti vyzvednutí řidičského průkazu. Nový řidičský průkaz bude možné vyzvednout také na základě ověřené plné moci. Neplatný průkaz musí každý žadatel odevzdat při převzetí nového. 

V případě dotazů či problémů s odesláním žádosti se neváhejte obrátit na portalobcana@mvcr.cz. Dotazy ke stavu žádosti adresujte na ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, na který jste odeslali vaši žádost. 

Vytvořeno 23.8.2021 13:53:34 | přečteno 3469x | jaromir.vojkuvka
load