Památková péče


Aktualizace Programu regenerace 2015-2020

Dne 9. 4. 2015 zastupitelstvo města Hlučína schválilo aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Hlučín na období 2015 - 2020.

29.4.2015 | přečteno 1334x | Celý článek
 

Program podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Vlastníci kulturních památek, které se nacházejí mimo Městskou památkovu zónu Hlučín mohou vždy v termínu do 28. 2. podávat žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu kulturní památky. Kompletně vyplněnou žádost, včetně všech příloh podávejte přímo kontaktní osobě, Mgr. Jaroslav Michna, kanc. B 104. Formulář žádosti a seznam povinných příloh naleznete na www.mkcr.cz v oddílu dotace: http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/

20.2.2014 | přečteno 1392x | Celý článek
 

Dotace pro vlastníky kulturních památek !!!

Program Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016

8.12.2011 | přečteno 1755x | Celý článek
 

Hlučín, město památkové ochrany

12.7.2010 | přečteno 1293x | Celý článek
 
Vytvořeno 29.8.2016 9:59:43 | přečteno 4341x | tana
load