Sazebník úhrad

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad se použije v případech, kdy služba není zpoplatněna podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdních předpisů nebo jiného právního předpisu a Město Hlučín za její provedení požaduje úhradu nákladů. Jedná se zejména o tyto případy:

  1. poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů,
  2. poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
  3. pořízení kopie při vyhotovení vidimované listiny,
  4. další případy, kdy se pořizuje kopie, provádí tisk, sken nebo ukládání dat na technický nosič dat.


Cena fotokopie a tisku činí:

A4 - černobíle

jednostranně ................................................. 3 Kč

oboustranně .................................................. 6 Kč

A4 - barevně

jednostranně ................................................. 4 Kč

oboustranně .................................................. 8 Kč


A3 - černobíle

jednostranně ................................................. 6 Kč

oboustranně................................................... 12 Kč

 
A3 – barevně

jednostranně.................................................. 8 Kč 

oboustranně...................................................16 Kč


Cena skenu činí:
A4 - jednostranně ................................................................... 2 Kč  
 
A3 - jednostranně ................................................................... 4 Kč


Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to

CD / DVD disk ....................................................................10 Kč/ks

 
Poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb.

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (předpokládaná časová náročnost delší než 1 hodinu)

první hodina ........................................................................zdarma

za každou následující započatou hodinu ..........................339 Kč/hod

V případech, kdy se úhrada nákladů týká ekonomické činnosti Města Hlučína, bude k výše uvedeným částkám připočítána daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Celková úhrada nákladů bude zaokrouhlena dle matematických pravidel na celé koruny.

V případech, kdy náklady spojené se zpřístupněním informací nepřesáhnou částku 100 Kč, budou informace zpřístupněny bezplatně.


Vytvořeno 11.5.2009 - aktualizováno 2.1.2018 8:40:24 | přečteno 3453x | ernest
load