Město Hlučín

Oficiální stránky města Hlučín

Vyhledávání

Kategorie sekce

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad se použije v případech, kdy Město Hlučín požaduje úhradu nákladů. Jedná se zejména o tyto případy:

  1. poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů,
  2. poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
  3. pořízení kopie při vyhotovení vidimované listiny,
  4. další případy, kdy se pořizuje kopie, provádí tisk, sken nebo ukládání dat na technický nosič dat.

Výše úhrad v roce 2021


Cena fotokopie a tisku činí:

A4 - černobíle

jednostranně ................................................. 2 Kč

oboustranně .................................................. 4 Kč

A4 - barevně

jednostranně ................................................. 3 Kč

oboustranně .................................................. 6 Kč


A3 - černobíle

jednostranně ................................................. 4 Kč

oboustranně................................................... 8 Kč

 
A3 – barevně

jednostranně.................................................. 6 Kč 

oboustranně...................................................12 Kč


Cena skenu činí:
A4 - jednostranně ................................................................... 1 Kč  
 
A3 - jednostranně ................................................................... 2 Kč


Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči

CD / DVD disk ....................................................................10 Kč/ks

 
Poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb.

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (předpokládaná časová náročnost delší než 1 hodinu)

první hodina ........................................................................zdarma

za každou následující započatou hodinu ..........................306 Kč/hod

V případech, kdy se úhrada nákladů týká ekonomické činnosti Města Hlučína, bude k výše uvedeným částkám připočítána daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Celková úhrada nákladů bude zaokrouhlena dle matematických pravidel na celé koruny.

V případech, kdy náklady spojené se zpřístupněním informací nepřesáhnou částku 100 Kč, budou informace zpřístupněny bezplatně.


Výše úhrad v roce 2020 

cena fotokopie a tisku činí:

A4 - černobíle 

jednostranně ................................................. 2 Kč

oboustranně .................................................. 4 Kč


A4 - barevně

jednostranně ................................................. 3 Kč

oboustranně .................................................. 6 Kč


A3 - černobíle  

jednostranně ................................................. 4 Kč

oboustranně................................................... 8 Kč


A3 – barevně

jednostranně.................................................. 6 Kč

oboustranně..................................................12 Kč


cena skenu činí:

A4 - jednostranně ................................................................... 1 Kč

A3 - jednostranně ................................................................... 2 Kč 

cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to

CD / DVD disk ....................................................................10 Kč/ks

poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb.

mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (předpokládaná časová náročnost delší než 1 hodinu)

první hodina ........................................................................zdarma

za každou následující započatou hodinu ............................297 Kč/hod

 

V případech, kdy se úhrada nákladů týká ekonomické činnosti Města Hlučína, bude k výše uvedeným částkám připočítána daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Celková úhrada nákladů bude zaokrouhlena dle matematických pravidel na celé koruny.


11.5.2009 - aktualizováno 2.1.2018 8:40:24 | přečteno 2169x | ernest

Navigace

Úřad a samospráva

 

* Přímý odkaz na stránky

 

Městský úřad Hlučín

Telefon: 595 020 211
URL: www.hlucin.cz
Email: podatelna@hlucin.cz

Novinky na mail

 
load