Obecně závazná vyhláška č. 4/2019

Město Hlučín

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019,
kterou se stanoví školský obvod mateřských škol zřízených městem Hlučínem


Schválena: 14.11.2019

Vyvěšena: 25.11.2019

Účinnost od: 1.1.2020

Sňata: 11.12.2019


Zastupitelstvo města Hlučína se na svém 10. zasedání dne 14.11.2019 usnesením číslo 10/5c) usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a c) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
 

Čl. 1
Školský obvod následujících mateřských škol zřízených městem Hlučín, a to: 

a) Základní škola a mateřská škola Hlučín-Bobrovníky, příspěvková organizace, se sídlem Lesní 14/174, 748 01 Hlučín
 
b) Základní škola a mateřská škola Hlučín-Darkovičky, příspěvková organizace, se sídlem Jandova 9/7, 748 01 Hlučín-Darkovičky
 
c) Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace, se sídlem Severní 19/1261, 748 01 Hlučín

d) Mateřská škola Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace se sídlem: Cihelní 1500, 748 01 Hlučín
 tvoří území města Hlučína.


Čl. 2
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Hlučín.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2020.
 
 
 
 


Mgr. Pavel Paschek
starosta města

Mgr. Petra Řezáčová 
místostarostka města


Vytvořeno 26.11.2019 10:20:26 | přečteno 218x | Ing. Martina Bohdalová
load