Obecně závazná vyhláška č. 3/2020

MĚSTO  HLUČÍN

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností  

Schváleno: 10.9.2020
Zveřejněna dne:  16.9.2020
Účinnost od:  1.1.2021
Sňata dne: 

  

Zastupitelstvo města Hlučín se na svém zasedání dne 10.9.2020 usnesením č. 15/8b) usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Předmět úpravy

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace činností v nevhodnou denní dobu, které by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy v obci, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

 

Čl. 2

Vymezení činností 

Činností, jež by mohla narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je jakákoliv práce či činnost spojená s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, křovinořezů, kotoučových a motorových pil, brusek, rozbrušovaček, bouracích kladiv apod.

 

Čl. 3

Doba nočního klidu 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 hod. večerní do 06.00 hod. ranní následujícího dne.

 

Čl. 4

Vymezení míst a času pro provozování činností uvedených v čl. 2 této vyhlášky, resp. omezení užívání zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, křovinořezů, kotoučových a motorových pil, brusek, rozbrušovaček, bouracích kladiv apod.


 1. Činnost uvedenou v čl. 2 této vyhlášky, tj. jakoukoliv práci či činnost spojenou s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, křovinořezů, kotoučových a motorových pil, brusek, rozbrušovaček, bouracích kladiv apod. je možné vykonávat na celém území města Hlučína pouze v následujícím časovém období:
  • od pondělí do pátku od 06.00 hod. do 20.00 hod

  • v sobotu od 07.00 hod. do 19.00 hod, a to za podmínky, že se nejedná o státem uznaný den pracovního klidu.

    

  1. Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu, dále v době nočního klidu, od pondělí do pátku od 20.00 hod do 22.00 hod., a o sobotách od 19.00 hod. do 22.00 hod. veškerých prácí či činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, křovinořezů, kotoučových a motorových pil, brusek, rozbrušovaček, bouracích kladiv apod.  

   

  Čl. 5

  Ustanovení zrušovací

  Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2009, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

   

  Čl. 6

  Účinnost 

  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2021.  


   

  Mgr. Pavel Paschek

  starosta


  Mgr. Petra Řezáčová

  místostarostka


   


  Vytvořeno 16.9.2020 11:23:01 | přečteno 774x | zbynek.plura
  load