Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se stacionárních radarů

Předmětem žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je poskytnutí informací k těmto dotazům:

- Kolik stacionárních radarů má váš úřad ve správě, včetně vašeho správním obvodu, resp.od kolika takových zařízení váš úřad zpracovává pokuty? (Automatické zařízení pro měření rychlosti bez obsluhy)

- Jaký typ měření: úsekové / měření okamžité rychlosti?

- V jakém směru měří: v jednom / v obou?

- Umístění těchto radarů?

- Kdy byly uvedeny do provozu?


ODPOVĚĎ:

V katastru obce Hlučín jsou umístěna tato zařízení k úsekovému měření rychlosti vozidel, která spravuje Městská policie Hlučín:

1. Silnice 1/56 – ul. Ostravská: úsekové měření v obou směrech:

- v provozu od 1.1.2017 úsek o délce 243,52 metrů na ul. Ostravské ve směru Ostrava – Kravaře od č.p. 91/51 až po č.p. 1926/16a,

- v provozu od 1.12.2019 úsek o délce 310,57 metrů na ul. Ostravské ve směru Kravaře - Ostrava od křižovatky ulic Ostravské a Bochenkova až po č.p. 91/51,

2. Silnice II/469 – ul. Celní: úsekové měření v obou směrech v provozu od 1.11.2018:

- úsek o délce 372 metrů na ul. Celní v Hlučíně ve směru na Děhylov a to od křižovatky ulic Celní a Na Krásné Vyhlídce až po č.p. 408/12 (Restaurace U Čochtana),

- a ve směru od Děhylova opět od č.p. 408/12 až po křižovatku ulic Celní a Na Krásné Vyhlídce.


Vytvořeno 1.3.2022 9:46:49 | přečteno 66x | soferovam@hlucin
load