Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se rozhodnutí o odstranění stavby

Předmětem žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je poskytnutí informací o vydaných rozhodnutích o odstranění stavby, o probíhajících řízeních o odstranění stavby a o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu - u právnických osob, v termínu od 1.11.2021 do 25.4.2022.

ODPOVĚĎ:

V období od 1.11.2021 do 25.4.2022 nebylo vydáno rozhnodnutí o odtranění stavby, ani není vedeno žádné řízení o odstranění stavby. V požadovaném období byly vydány 2 souhlasy s odstraněním stavby u PO - viz požadované kopie prvních stran souhlasů:

ikona souborukopie souhlasů.pdf


Vytvořeno 28.4.2022 11:28:49 | přečteno 106x | soferovam@hlucin
load