Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se pozemků v k.ú. Děhylov

Předmětem žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je poskytnutí kopií veškerých rozhodnutí vydaných správním orgánem ve věci umístění, povolení výstavby či užívání jakýchkoli staveb umístěných na pozemcích parc.č. 608 a parc.č. 622/48, oba v k.ú. Děhylov.

ODPOVĚĎ:

Z dostupné rozhodovací činnosti místně příslušného stavebního úřadu bylo zjištěno, že na poz. parc. č. 608 v k.ú. Děhylov nebyla rozhodnutím umístěna ani povolena žádná stavba či rozhodnuto o užívání jakýchkoliv staveb a na poz. parc. č. 622/48 v k.ú. Děhylov byl vydán územní souhlas č. j. HLUC/12493/2017/OV/Tc dne 10.03.2017 na umístění zemní kabelové přípojky NN, viz:

ikona souboruÚS 20-2017.pdf


Vytvořeno 10.1.2022 15:55:39 | přečteno 119x | soferovam@hlucin
load