Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se pozemků v k.ú. Děhylov

Předmětem žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je poskytnutí kopií veškerých rozhodnutí vydaných v období od 1.10.1976 do 23.11.1990 správním orgánem,  resp. jeho právním předchůdcem, ve věci umístění, povolení výstavby či užívání jakýchkoli staveb umístěných na pozemcích parc.č. 608 a parc.č. 622/48, oba v k.ú. Děhylov.

ODPOVĚĎ:

Informace byla doručena do datové schránky žadatele dne 10.01.2022 a následně byla v souladu s ust. § 5 odst. 3 infozákona zveřejněna na webových stránkách města, tedy přístupná dálkovým přístupem, na adrese:

https://www.hlucin.cz/redakce/index.php?clanek=155680&xuser=&lanG=cs&slozka=155761&xsekce=155674.

Při zpracování původní žádosti ze dne 04.01.2022 povinný subjekt prověřoval i období od 01.10.1976 do 23.11.1990.
Vytvořeno 24.1.2022 10:22:04 | přečteno 131x | soferovam@hlucin
load