Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se porušení Nařízení Rady města

Předmětem žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je poskytnutí informací k těmto dotazům:

1. Kolik bylo Městskému úřadu Hlučín coby příslušnému správnímu orgánu postoupeno věcí pro podezření z porušení Nařízení Rady města Hlučína č. 3/2019 a ze spáchání přestupku podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za roky 2020, 2021 a za leden roku 2022?

2. Kolik z postoupených věcí v bodě 1. správní orgán před zahájením řízení odložil? (za požadované roky 2020, 2021 a leden roku 2022)

3.  V kolika z postoupených věcí v bodě 1. byl obviněný uznán vinným a jaké druhy správních trestů (např. výše pokuty) byly pachatelům uloženy? (rovněž za roky 2020, 2021 a leden roku 2022)

ODPOVĚDI:

1.  Městskému úřadu Hlučín coby příslušnému správnímu orgánu bylo postoupeno celkem 46 oznámení pro podezření z porušení Nařízení Rady města Hlučína č. 3/2019 a ze spáchání přestupku podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za roky 2020, 2021 a za leden roku 2022.

2. Z výše uvedených 46 oznámení o podezření ze spáchání přestupku bylo odloženo celkem 29.

3. Z výše uvedených 46 oznámení o podezření ze spáchání přestupku bylo 11 věcí vyřešeno domluvou, ve 3 případech byl pachatel shledán vinným a věc byla vyřešena uložením pokuty příkazem na místě ve výši 2x 200,- Kč a 1x 300,- Kč.  


Vytvořeno 14.2.2022 14:34:49 | přečteno 71x | soferovam@hlucin
load