Bezpečnostní rada ORP Hlučín

Dle zákona č. 240/2000 Sb., zřizuje starosta obce s rozšířenou působností bezpečnostní radu obce s rozšířenou působnosti, která je koordinačním a poradním orgánem pro přípravu na krizové situace.

Dle zákona č. 240/2000 Sb., starosta obce s rozšířenou působností řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými osobami ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Za tímto účelem mj. zřizuje a řídí bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností (BR ORP) pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností,

BR ORP je poradním orgánem zřizovatele pro přípravu na krizové situace.

Bezpečnostní rada ORP Hlučín:

1. Předseda: Mgr. Pavel Paschek, starosta města

2. Tajemnice BR ORP: Ing. Jarmila Harazinová, úsek krizového řízení a PO
 
Členové:
3. Mgr. Petra Řezáčová, místostarostka
4. JUDr. Petr Čegan,tajemník MěÚ Hlučín
5. npor. Mgr. Daniel Lhotský, vedoucí Obvodního oddělení PČR v Hlučíně
6. plk. Ing. Kamil Pastuszek, ředitel Územního odboru HZS MSK v Opavě
7. pprap. Radek Czyž, velitel JSDH Hlučín
8. brig. gen. Radim Řehulka, velitel Záchranného útvaru HZS ČR
 
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností projednává a posuzuje
a) přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,
b) krizový plán obce s rozšířenou působností,
c) vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou obce s rozšířenou působností,
d) finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
e) závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
f) stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému11) dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
g) způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
h) další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení.
Vytvořeno 8.6.2009 - aktualizováno 21.5.2020 7:50:42 | přečteno 1265x | jarmila.harazinova
load