Krizové řízení

Bezpečnostní rada ORP Hlučín

Dle zákona č. 240/2000 Sb., zřizuje starosta obce s rozšířenou působností bezpečnostní radu obce s rozšířenou působnosti, která je koordinačním a poradním orgánem pro přípravu na krizové situace.

8.6.2009 - aktualizováno 21.5.2020 7:50:42 | přečteno 1816x | jarmila.harazinova | Celý článek
 

Protipovodňová opatření

EU

Protipovodňová opatření pro město Hlučín - dotační projekt

6.9.2018 10:33:47 - aktualizováno 6.9.2018 10:57:34 | přečteno 490x | jarmila.harazinova | Celý článek
 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zřizuje obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu.

8.6.2009 - aktualizováno 18.8.2020 9:19:05 | přečteno 3258x | jarmila.harazinova | Celý článek
 

Zdroje rizik

8.11.2013 | přečteno 1334x | Celý článek
 

Ochrana obyvatel

Bližší informace o ochraně obyvatel.

8.6.2009 | přečteno 1386x | Celý článek
 

Ochrana domácností před nebezpečnými plyny a požáry

Jak se chránit proti únikům plynu a požárům v domácnostech.

27.11.2013 - aktualizováno 18.2.2019 17:10:37 | přečteno 1298x | jarmila.harazinova | Celý článek
 
Vytvořeno 31.5.2016 | přečteno 3417x | tana
load