PROPOJENÍ UL. KE KOŘENI S DLOUHOVESKOU

Propojení MK Ke Kořenis MK Dlouhoveskou

Termín zahájení prací: 04/2022
Předpokládaný termín ukončení prací: 07/2022
Rozpočet: 4 151 785,00 Kč vč. DPH
Technický dozor stavby: Ing. Pavla Holibková
E-mail: holibkova@hlucin.cz

Město Hlučín vyhlásilo 7. 2. 2022 veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci akce pod názvem "Propojení MK Ke Kořeni s MK Dlouhoveskou". ikona souboru41_vyzva_hlucin.pdf

Přílohy:

ikona souboruB_příloha_fotky.pdf
ikona souboruC2_katastrální mapa,ZPF.pdf
ikona souboruC5_etapizace.pdf
Předmětná stavba komunikace Ke Kořeni se nachází v katastrálním území Hlučín, jižně od silnice I/56. Bude spojnicí dvou místních komunikací MK Moravská s MK Dlouhoveskou. Spojnice pomocí chodníku bude provedena z částečného prodloužení již stávající MK Ke Kořeni v současnosti ukončenou slepě a z chodníku. 

Zodpovědný projektant:
J&J STUDIO – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o.
Ing. Stanislav Juchelka
IČO 26864169, DIČ CZ 26864169
ČKAIT č. 1100916
Bílovecká 1
746 01 OPAVA

obj. komunikace:
Ing. Dagmar Hrubovská
IČO 47635657
Bílovecká 1
746 01 OPAVA

obj. odvodnění komunikace:
J&J STUDIO – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o.
Ing. Jiří Jurečka
IČO 26864169, DIČ CZ 26864169
ČKAIT č. 1100770
Bílovecká 1
746 01 OPAVA

obj. veřejné osvětlení:
Ing. Jan Pospíšil
IČO 68317611, DIČ CZ 68317611
Na Pastrníku 451/21
747 05 OPAVA – Malé Hoštice

Ke Kořeni   nový chodník a sadové úpravy
Vytvořeno 10.1.2022 13:12:50 - aktualizováno 22.2.2022 8:56:11 | přečteno 193x | pavla.holibkova
load