PARKOVIŠTĚ U SPORTOVNÍ HALY

PARKOVIŠTĚ U SPORTOVNÍ HALY   NÁHLED

Termín zahájení prací: 9/2020

Termín ukončení prací: 7/2021

Rozpočet: 5 970 637,65 Kč bez DPH, 7 224 471,55 Kč vč. DPH

Technický dozor stavby: Ing. Pavla Holibková
E-mail: holibkova@hlucin.czZájmové území výstavby parkovací plochy a rekonstrukce vozovky se nachází v zastavené části města na ulici Tyršova. Vybudovány byly nové plochy pro parkování osobních vozidel v lokalitě u sportovní haly a rekonstrukce komunikace - ulice Tyršova v Hlučíne. Stavba je řešena částečně jako novostavba parkovacích ploch a částečně jako rekonstrukce chodníku a obslužné komunikace. Celková kapacita navržených parkovacích stání je 67 stání pro osobní vozidla, včetně 4 stání pro vozidla osob tělesně postižených. Odvodnění stávající komunikace – ulice Tyršova a chodníku podél ní, je nadále řešeno příčným a podélným spádem do stávajících kanalizace. Parkovací plochy jsou řešené příčným a podélných spádem do ozeleněných ploch a částečně jako zásak do podzemních kumulačních prostor pro dočasné zdržení vody před svedením dešťových vod do kanalizace.

Přílohy:

ikona souboruC101_04 Situace.pdf

parkoviště u sportovní haly 1parkoviště u sportovní haly 2parkoviště u sportovní haly 3parkoviště u sportovní haly 4parkoviště u sportovní haly 5

Vytvořeno 10.1.2022 12:50:46 | přečteno 123x | pavla.holibkova
load