Investice v realizaci

PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ DARKOVIČKY

Lokace protipovodňového opatření Darkovičky

Termín zahájení prací: 3-4/2022
Předpokládaný termín ukončení prací: 10-11/2022
Rozpočet: 2 500 000,00
Technický dozor stavby: Hana Pitříková
E-mail: pitrikova@hlucin.cz

12.1.2022 13:40:00 | přečteno 547x | hana.pitrikova | Celý článek
 

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE JASÉNKY - KOCIBENDA

Rekonstrukce komunikace Jasénky   Kocibenda

Termín zahájení prací: 2022
Předpokládaný termín ukončení prací: X
Rozpočet: 1 250 000,00
Technický dozor stavby: Helena Rozsívalová

E-mail: rozsivalova@hlucin.cz

13.1.2022 9:59:52 | přečteno 1996x | rozsivalova@hlucin | Celý článek
 

OPRAVA CHODNÍKU V. VANČURY

OPRAVA CHODNÍKU NA UL  VLADISLAVA VANČURY   SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Termín zahájení prací: 03/2022
Rozpočet: 5 006 966,00
Technický dozor stavby: Hana Pitříková
E-mail: pitrikova@hlucin.cz

12.1.2022 13:35:17 | přečteno 438x | hana.pitrikova | Celý článek
 

REKONSTRUKCE PROSTRANSTVÍ ZA KD DARKOVIČKY

KOORDINAČNÍ SITUACE PROSTRANSTVÍ ZA KD DARKOVIČKY

Termín zahájení prací: 12.8.2021
Předpokládaný termín ukončení prací: 29.11.2021
Rozpočet: 851 674,- Kč vč. DPH, realizace mlatového chodníku a veřejného osvětlení
Technický dozor stavby: Ing. Pavla Holibková
E-mail: holibkova@hlucin.cz

PD vypracoval: Ing. arch. Pavel Ksenič K Lomům 383/9, 748 01 Hlučín

10.1.2022 13:22:01 | přečteno 479x | pavla.holibkova | Celý článek
 
Vytvořeno 10.5.2023 12:51:16 | přečteno 251x | skulinova@hlucin
load