Pro návštěvníky

V samotném Hlučíně je turistům k dispozici sportovně - rekreační areál u rozlehlé plochy jezera. V létě může návštěvníkům nabídnout koupání v jezeře, v upraveném bazénu a v brouzdališti pro děti. Část pláže je vyhrazena nudistům. Dále zde své služby poskytuje autokemp. Pro milovníky sportu je přímo v areálu minigolf, volejbalová hřiště, vlek vodních lyží, půjčovna lodí a vodních kol. Skutečnost, že je plocha jezera jako stvořená pro windsurfing, není třeba komentovat. Tuto nabídku doplňuje síť restauračních zařízení, bufetů a prodejních stánků. Ubytování, kromě zmíněného autokempu, je možné také v Penzionu Rodos, přímo v areálu. Dalším turistickým zážitkem, který může město nabídnout je zhlédnutí Areálu vojenského opevnění v městské části Darkovičky. Toto svědectví 2.světové války může hrdě nést označení „evropské jedničky“ mezi stálými fortifikačními systémy, a to především pro své jedinečné a neobvyklé a přitom přitažlivé a moderně pojaté dílo v oblasti muzejnictví České republiky. Vlastní Areál slouží nejen jako vojensko - technické muzeum, ale i jako místo, prezentující demokratické tradice naší armády. Jsou zde k vidění 3 pěchotní sruby, které v době války patřily k moravsko-ostravskému úseku linie těžkých opevnění ze 30. let. Hlavním expozičním objektem je srub „Alej“, který byl rekonstruován do podoby z roku 1938. Všechny sruby jsou vybaveny dobovou výstrojí a výzbrojí. Každý rok zde organizuje Slezské muzeum v Opavě ve spolupráci s Armádou ČR a městem Hlučínem ukázky boje a vojenské techniky. 
Okolí Hlučína je vhodné také k pěší turistice. Prochází tudy několik značených turistických stezek, po nichž je možné se dostat k zajímavým bodům a místům v blízkém okolí. Neustále se rozvíjí cykloturistika. Hlučínsko je protkáno sítí cyklostezek místního, regionálního i mezinárodního významu. Podmínky zde najdou jak nároční tak i rekreační cyklisté.  


Kulturní památky Hlučína:

  • Vila čp. 762 - jde o obytný dům postavený ve stylu tzv. individualistické moderny a navržený známým architektem Šlapetou.
  • Evangelický kostel - je nazýván „červený“, protože je vystavěn z červených neomítnutých cihel. V roce 1996 se stal majetkem města a následně byl rekonstruován.
  • Zámek s areálem parku - barokní, trojkřídlový zámek z první třetiny 16. století, postavený na místě renesanční tvrze, upravený v 19. a 20. Století. V roce 1999 se jej podařilo dostat zpět do majetku města, nyní sídlo kulturního centra Hlučín.
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele - jednoduchá stavba s gotickým presbytářem završeným hvězdicovou klenbou, kaple renesančního původu, průčelí a věž upraveny barokně. Dominanta města.
  • Hřbitovní kostel sv. Markéty - jednolodní stavba z roku 1742, obnovená po požáru v roce 1820. Dominanta vjezdu do města.
  • Ohradní zeď kolem hřbitova - součást areálu hřbitovního kostela, postavena v 19. století.
  • Mauzoleum rodiny Wettekampovy - monumentální sakrální stavba z 19. stol, ojedinělá v okrese Opava.
  • Městské opevnění - poměrně rozsáhlé zbytky středověkého opevnění, pocházející z větší části z roku 1535. Jediný doklad fortifikace na území okresu.
  • Socha Immaculaty - před budovou školy v městské části Darkovičky, jedna z mála dochovaných plastik od význačného výtvarníka, místního rodáka J.Jandy, z roku 1862.
  • Společné pohřebiště vojáků Rudé armády s památníkem

Hlučínské jezero  

foto : Petr  Gattnar

 

Petr Gattnar - jezero

Hlučínské jezero

Hlučínské jezero

 
Hlučínské jezero

Hlučínské jezero

 
Hlučínské jezero

Hlučínské jezero

 
Hlučínské jezero

Hlučínské jezero

 
Hlučínské jezero

Hlučínské jezero

 
 
load