ZVEME NA PROJEDNÁNÍ BUDOUCÍHO VYUŽITÍ HLUČÍNSKÉHO JEZERA

HJ

Dne 23. listopadu od 16 hodin se uskuteční v Obřadní síni Městského úřadu Hlučín veřejné projednání Ideové studie využití Hlučínského jezera po sanaci a rekultivaci. Hlavním důvodem pro pořízení ideové studie je zejména chybějící koncepční dokument, který by prověřil a navrhnul vhodné využití Hlučínského jezera po provedení nutných technických opatření, jež nyní probíhají v souvislosti s projektem „Sanace a rekultivace jezera po těžba štěrkopísku u Hlučína“.

Záměrem je vytvoření hodnotného přírodně krajinářského parku se sportovně-rekreačním využitím. Ideová studie navazuje na projekt „Sanace a rekultivace jezera po těžbě štěrkopísku u Hlučína“ a obsahuje ideový návrh funkčního využití a prostorového uspořádání řešeného území, návrh koncepčního rozmístění jednotlivých aktivit a koncepční návrh krajinářských a sadových úprav. Cílem studie je navrhnout koordinaci záměrů a požadavků na využití jezera, vyplývající ze zájmů několika obcí, na jejichž území se jezero nachází, institucí, sdružení a obyvatel. Architektonický ateliér City Upgrade s.r.o., který je zpracovatelem studie, na veřejném projednání představí navržené řešení zpracované studie. V rámci veřejného projednání bude možné se k navrženému řešení vyjádřit a budou zodpovězeny případné dotazy. Po veřejném projednání bude studie dopracována do finální podoby a poté bude sloužit jako výchozí podklad pro další podrobnější architektonické studie a projekty. Studie je před veřejným projednáním k nahlédnutí zde: http://bit.ly/3f9PjeK 

jezero   projednávání 2022 (1)

Vytvořeno 15.11.2022 | přečteno 408x | skulinova@hlucin
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load