Zastupitelé zvedli ruku pro rozdělení projektu oprav Hlučínského jezera, i když je to nepotěšilo

Hlučínské jezero je vyhledávanou rekreační oblastí, autor: Ivana Gračková

Projekt sanace, rekultivace a revitalizace břehů a okolí Hlučínského jezera, který měl celý přijít na více jak 800 milionů korun, se bude dělit na dvě části. Důvodem jsou peníze. Podle informací, které město dostalo z ministerstva financí, je velká šance na jeho realizaci, pokud bude možné vyhlašovat soutěže na dodavatele prací ve dvou na sobě nezávislých etapách. Rozdělení projektu proto ve čtvrtek 15. září na svém jednání schválili hlučínští zastupitelé. Každá etapa by měla přijít zhruba na 400 milionů korun.

„Věříme, že díky tomu by se soutěž na dodavatele mohla vyhlásit už v příštím roce. A kdyby šlo všechno opravdu dobře, tak by snad práce mohly začít na přelomu let 2017 a 2018,“ řekl starosta Hlučína Pavel Paschek. Náklady na rozdělení projektu se zavázalo uhradit ministerstvo financí.
První etapa projektu by měla zahrnout všechna protipovodňová opatření včetně zvýšení a zpevnění hrází jezera a řeky Opavy, opravy nápustného a výpustného ventilu a dalších technických vodních objektů i mostu. 
„Tak by se zajistila protipovodňová ochrana lokality i navazující ostravské aglomerace. Zároveň by se oblast mohla vyčlenit ze záplavové zóny, v níž se nesmí nic stavět,“ uvedl vedoucí odboru městského majetku Městského úřadu Hlučín Miroslav Zmrzlík.
„Vynětí okolí Hlučínského jezera ze záplavového území by konečně umožnilo zahájit rozvoj této významné rekreační lokality,“ doplnila místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová.
Do druhé etapy projektu sanace, rekultivace a revitalizace bývalého dobývacího prostoru štěrkopísku se přesouvá rekonstrukce zničené a poškozené dopravní infrastruktury a budování souvisejících stavebních objektů, jako jsou kruhové objezdy, parkoviště a podobně.
Práce na sanaci Hlučínského jezera by navíc měly regionu přinést až 250 nových pracovních míst. Vyplývá to z analýzy, kterou si Hlučín nechal vypracovat loni v červenci. Po ukončení všech sanačních a rekultivačních prací by následný rozvoj oblasti přinesl další desítky pracovních míst v oblasti turistického ruchu i v údržbě celé lokality a obsluze nových vodních staveb. 
Hotový projekt, který je největší v novodobé historii Hlučína, odevzdal starosta Hlučína Pavel Paschek ministerstvu průmyslu a obchodu loni v květnu. Následně o něm jednal s několika ministry. Výsledkem byl právě požadavek na jeho rozdělení kvůli finanční náročnosti.
Hlavním cílem projektu sanace, rekultivace a revitalizace území štěrkovny Hlučín je protipovodňová ochrana zejména území Hlučínska, Děhylova a Martinova, kam by se v případě rozvodnění řeky Opavy mohla vylít voda z Hlučínského jezera, a také odstranění starých ekologických škod, obnova přirozeného vodního režimu, krajiny a zeleně poškozené těžbou štěrkopísku, která se v Hlučíně prováděla od 60. do 80. let minulého století. 
Už při povodních v roce 1997 vznikly v oblasti obrovské škody na komunikacích i na vodních stavbách. 
„Tehdy se přelily říční hráze na řece Opavě mezi Děhylovem a Jilešovicemi, voda se propojila s Hlučínským jezerem. Škody na majetku, který spravuje státní podnik Povodí Odry, se pohybovaly v řádech desítek milionů korun. Šlo o velmi nebezpečnou situaci. Aby se už neopakovala a řeka i Hlučínské jezero byly od sebe pro případ povodní odděleny, měly by se v uvedeném úseku říční hráze navýšit na úroveň stoleté vody s převýšením 0,5 metru. Tím nedojde ke vzájemnému ovlivňování hladin řeky i jezera v případě zvýšených, povodňových průtoků,“ informoval Čestmír Vlček z Povodí Odry. 
Další povodně, byť menšího rozsahu, se pak opakovaly v letech 2006 a 2007.
Projekt se dotkne nejen Hlučína, ale též katastrálních území Kozmic, Dobroslavic, Jilešovic a Děhylova. Financován by měl být z prostředků Ministerstva financí ČR. Meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje ho doporučila k realizaci již v roce 2008, kdy stát převedl vodní dílo Hlučínského jezera na Hlučín. Město má v současnosti vydaná veškerá rozhodnutí nezbytná pro realizaci stavby. Do přípravy investovalo cca 9 milionů korun ze svého rozpočtu, a to zejména na výkupy pozemků. Náklady vynaložené státem na zpracování projektové dokumentace a související inženýrskou činnost se pohybují v řádech desítek miliónů korun. 

Vytvořeno 18.9.2016 8:20:35 | přečteno 645x
Štítky: aktualita
 
load