VOLBY PREZIDENTA ČR

volby (2)

Starosta města Hlučína podle § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. DRUHÉ KOLO VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY SE USKUTEČNÍ

v pátek dne 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Domu dětí a mládeže v Hlučíně, Zámecká 285/6, Hlučín, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Bochenkova, Celní, Dlouhoveská, Farní, Hrnčířská, Mírové náměstí, Na Valech, Na Krásné vyhlídce, Opavská, Ostravská, Pode Zdí, Promenádní, Průchozí, Růžová, U Bašty, U Cihelny, Úzká, Zámecká a v objektu určeného pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jemuž je přiděleno číslo evidenční 209

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově Základní školy dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně, Tyršova 1062/2, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Dr. Ed. Beneše, Gen. Svobody, Hluboká, K Pile, Komenského, Na Včelínku, Školní, Tyršova, U Stadionu, Zahradní

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Dukelská, Jaroslava Seiferta, Okrajová, Přímá, Viléma Balarina

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Boční, Dělnická, Družební, Kosmonautů, Lelkova, Mánesova, Mládežnická, Na Závodí, Rovniny, Slovanská, Svornosti, U Vodárny

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v budově Základní školy v Hlučíně - Bobrovníkách, Lesní 174/14, Hlučín - Bobrovníky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně - Bobrovníkách a na ulicích Hrabová a Malánky a v objektech určených pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční na katastrálním území Bobrovníky a na katastrálním území Hlučín, jemuž je přiděleno číslo evidenční 26

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích 28. října, Ivana Olbrachta, Jasénky, Jilemnického, Marie Majerové, Okružní, Písečná, Vladislava Vančury a v objektech určených pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční 1-13,15-17,27,28,201-203,206,211,212,217-219,222,224,225,228,230

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Antonína Dvořáka, Cihelní, Čapkova, Horní, Ke Kořeni, Markvartovická, Moravská, Vinná Hora, Vinohradská, Záhumenní, Zátiší a v objektech určených pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční 19-22,89,110,150,154,163,164,169,175,176,185,204,205,207,208,210,213-216,220,221,223,226,227,229

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost v budově Základní školy v Hlučíně - Darkovičkách, Jandova 9/7, Hlučín - Darkovičky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně - Darkovičkách, v ulicích K Lesu, K Mýtu, Kolejní, Kozmická, Malá, Nový Svět, Pěkníkova, Pionýrská, Polní, U Zámečku, Vřesinská

ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost v budově Základní školy v Hlučíně - Darkovičkách, Jandova 9/7, Hlučín - Darkovičky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně - Darkovičkách, v ulicích Do Vrchu, Jandova, K Boru, Luční, Na Záplotí, Pěší, Sadová, U Dvora, U Hřiště, U Rybníku, Za Humny

ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Krátká, Severní, Vařešinky

ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích 1. máje, Boženy Němcové, Jana Nerudy, Jarní, Jaselská, Květná, Pekařská, Petra Bezruče, Příční

ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Čs. armády, Hornická, Pavla Strádala, Ve Statku

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči obdrží hlasovací lístky ve dnech volby prezidenta republiky ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů, Městský úřad v Hlučíně a ve dnech volby okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.


Upozornění pro voliče volebního okrsku č. 7 ve městě Hlučíně: Volební místnost volebního okrsku č. 7 se pro volbu prezidenta ČR přemisťuje do budovy Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín.

Vytvořeno 12.1.2023 - aktualizováno 17.1.2023 14:28:35 | přečteno 982x | skulinova@hlucin
Štítky: slider , aktualita , sdílení_fb_tw
 
load