VARHANY V ČERVENÉM KOSTELE ZNOVU OŽILY

DSC 8951

Varhany v Červeném kostele v Hlučíně postavil vratislavský varhanář Otto Müller v roce 1862, v rámci dokončení stavby kostela. Jedná se údajně o jediný dochovaný nástroj tohoto varhanáře v Čechách. Po roce 1945 kostel postupně chátral a bohužel došlo i ke zničení a rozkradení několika součástí varhan. 

V rámci opravy kostela po roce 1990 byly zbytky nástroje převezeny do krnovské varhanářské firmy Rieger-Kloss. Zde měla být provedena konzervace nástroje ozářením a zahájena obnova nástroje. K obnově varhan však nedošlo a torzo nástroje bylo deponováno ve skladových prostorách Města Hlučína. Záchrana varhan byla zahájena až v roce 2021, a to díky zájmu vedení města. Záměrem bylo obnovení varhan do původního stavu s tím, že rekonstruovaný nástroj nemá sloužit pouze jako  muzejní artefakt, nýbrž má být využíván k obohacení kulturního života města a k výuce adeptů varhanní hry. Z původního nástroje se však mnoho nedochovalo. Chyběl veškerý kovový píšťalový materiál a z hracího stolu se dochovala pouze pedálnice a pár fragmentů traktury. Před varhanáři tak stál nelehký úkol – zvážit, zda je reálné jednotlivé součásti ještě restaurovat nebo zda bude zapotřebí zhotovit jejich kopie. Práce se ujala rodinná firma Červenka a synové z Jakubovic u Lanškrouna. Po převozu torza nástroje a inventarizaci dochovaných částí zjistili pánové Ivan, Jiří a Pavel Červenkovi skutečný stav poškození. “Po rozebrání manuálové vzdušnice se ukázalo, že nástroj měl původně více rejstříků a že vzdušnice byla znehodnocena nejen dispoziční úpravou, ale i následným aktivním působením červotoče,” uvedl Ivan Červenka. Proto byla manuálová vzdušnice zhotovena nově a v souvislosti s tím byla stanovena i nová dispozice, která se více podobala té původní. Ke změnám došlo také u vzduchové soustavy, která byla původně ovládána pouze mechanicky pomocí ruční páky. Vzhledem k tomu, že Město Hlučín hodlá nástroj využívat i k výuce mladých varhaníků, byla vzduchová soustava doplněna tichoběžným ventilátorem. “Po dohodě s realizátorem jsme se rozhodli pro zhotovení repliky celé varhanní skříně s vestavěným hracím stolem, protože původní skříň byla již natolik poškozena, že nezaručovala potřebnou stabilitu,” sdělil starosta Pavel Paschek. Chybějící kovový píšťalový fond (celkem 295 píšťal) dodal cínař Jan Kubát z Kaňku u Kutné Hory. Obnovený nástroj byl nejprve zkompletován v dílně varhanářů, poté převezen a instalován na kůru kostela, kde byla realizována zvuková korekce. Kolaudace obnovených varhan a celkové převzetí nástroje jak po zvukové, tak po technické i vizuální stránce se uskutečnilo 3. července 2022. Po prohlídce a zvukovém předvedení nástroje přítomní konstatovali, že veškeré součásti varhan byly zhotoveny z prvotřídního materiálu a po řemeslné stránce bylo vše zpracováno velmi pečlivě. A to vše za jeden rok! “Je třeba poděkovat všem, kdo se na realizaci podíleli. Nejen samotné realizační firmě, vedení města, odbornému organologickému dozoru, ale také paní Haně Pitříkové z odboru investic našeho úřadu, která měla realizaci této unikátní investiční akce na starosti,” uvedl tajemník úřadu Petr Čegan.

Nadšení ze zdařilé rekonstrukce sdělil i varhaník Václav Uhlíř: “Dispozice jednomanuálového nástroje s devíti rejstříky a 447 píšťalami skýtá poměrně široký výběr barevných odstínů jak pro sólovou hru, tak pro doprovod jiných nástrojů nebo zpěvu. Jednotlivé rejstříky jsou dynamicky vhodně odstíněny a velmi dobře se navzájem pojí. Uspokojivé je celkové pléno varhan, které bohatě naplňuje prostor kostela.” Za pozornost stojí i zdařilá povrchová úprava varhanní skříně, kterou provedl Kamil Mareš z Horní Čermné, a která citlivě koresponduje s ostatními dřevěnými prvky v kostele. Město Hlučín investovalo ze svého rozpočtu do restaurátorské rekonstrukce 1 709 205 korun bez DPH. “Věříme, že budou varhany sloužit po mnoho dalších let nejen profesionálním varhaníkům, ale také studentům hudebních a uměleckých škol, aby byla nadále zachována varhanářská tradice i na Hlučínsku,” uvedla místostarostka města Petra Řezáčová. Dochované součásti byly pečlivě restaurovány a předány do Muzea Hlučínska, kde jsou k dispozici jako badatelské předměty pro současnou i budoucí generaci organologů.

Prezentace obnovených varhan se uskutečnila 15. září 2022 a nástroj předvedl varhaník Václav Uhlíř, který zároveň na celou rekonstrukci dohlížel po odborné stránce. Nástroj bude představen sólově i ve spolupráci se sólistkou Hanou Medkovou, která ozdobí krátký hudební program zpěvem. 
DSC 6660DSC 6683DSC 6700DSC 6677DSC 6688DSC 5250DSC 5264DSC 3493DSC 3471DSC 3476DSC 3520DSC 3507DSC 3512DSC 3515DSC 3528DSC 3536DSC 3544DSC 3589DSC 3562DSC 355620220915 161543

Vytvořeno 21.9.2022 | přečteno 438x | konecna@hlucin
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load