SEZNAMTE SE S NÁRHEM PROSTRANSTVÍ U KOSTELA SVATÉHO JANA KŘTITELE

kostel  náměstí

Přinášíme vám výsledky architektonicko krajinářské soutěže na veřejné prostranství u kostela sv. Jana Křtitele a zámku v Hlučíně. 

Dne 31. května 2022 zasedla odborná porota složená ze zástupců města, farnosti a odborníků k hodnocení soutěžních návrhů doručených v rámci architektonicko krajinářské soutěže na veřejné prostranství u kostela sv. Jana Křtitele a zámku v Hlučíně. Architektonické návrhy odevzdalo celkem 9 soutěžních týmů. Porota udělila první cenu, kterou obdržel architektonicko krajinářský ateliér K2N LANDSACAPE s.r.o. a třetí cenu, kterou obdržel architektonický ateliér Mika Svoboda architekti s.r.o. V soutěži nebylo uděleno druhé místo vzhledem k výrazně převyšující kvalitě návrhu oceněného prvním místem. Dále porota udělila dvě odměny za dílčí přínosné řešení a doporučila městu pokračovat v následné přípravě a realizaci projektu s autory vítězného návrhu. V současné době probíhá jednání s autory vítězného návrhu o uzavření smlouvy o dílo na další projektové fáze, kdy první z nich bude představovat rozpracování vítězného soutěžního návrhu do podoby územní studie, která by měla být následně v průběhu příštího roku projednána s veřejností na veřejném projednání. Všechny návrhy budou vystaveny 3. září na Mírovém náměstí a od 8. září 2022 od 15 hodin v Kulturním domě v Hlučíně, kde budou návrhy k vidění až do 30. září tohoto roku. Návrhy v elektronické podobě včetně hodnocení poroty a dalších podrobností k soutěži budou k dispozici na internetových stránkách města Hlučína nebo na MěÚ Hlučín na oddělení strategií a plánování v kanceláři B102. Architektonicko krajinářská soutěž byla vypsána městem za účelem získání různorodých odborných názorů na řešení významného veřejného prostranství, jakým prostor kolem kostela a zámku bezpochyby je. Území, které se nachází v historickém jádru města v městské památkové zóně v jedné z nejstarších částí města, by mělo sloužit jako protiváha hlavnímu dlážděnému náměstí, jako prostor s intimnějším charakterem zaměřený na pobyt v zeleni a mezi architektonicky hodnotnými stavbami, s důrazem na potřeby pěších obyvatel, s adekvátním řešením dopravní obsluhy.  Úlohou soutěže nebyla radikální a nákladná přeměna, ale posílení hodnot a genia loci daného území vhodnými a citlivými úpravami. Jednalo se již o druhou architektonickou soutěž vyhlášenou městem, jež probíhala podle pravidel České komory architektů a zákona o veřejných zakázkách. První soutěž byla vypsána na prostor kolem Červeného kostela, na který se v současné době vyřizuje stavební povolení. Předností architektonických soutěží je výběr konkrétního návrhu řešení na základě kvalitativních kritérií, nikoliv jen projektanta, který je návrh schopen zpracovat za co nejnižší cenu. Architektonické soutěže se ukazují jako vhodný nástroj pro řešení významných veřejných prostranství a staveb.

Panel 1 aPanel 1 bPanel 1 c


Vytvořeno 7.9.2022 | přečteno 669x | konecna@hlucin
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load