Rudolf Gogolín: Těším se na novou uličku v centru

Opět průjezdná Bochenkova ulice, autor: Ivana Gračková

Radní a zastupitel Rudolf Gogolín je přesvědčen, že se investice ve městě rozhýbaly správným směrem. Upozorňuje, že se v příštím roce částka na investice poprvé přehoupne přes 100 milionů korun.

"S jasnou představou, kudy by se měl ubírat další rozvoj Hlučína, jsem se před dvěma lety ujímal funkcí zastupitele a radního. Hlučín si i do budoucna představuji jako městečko pro přívětivé bydlení s trochu starosvětskou atmosférou historického centra, bez nových průmyslových a jiných zón, které i z hlediska dlouhodobého vývoje mají své místo jinde, například v okrajových částech Ostravy. To byl směr, který jsme Hlučínu chtěli dát i výběrem investic. Na můj vkus to šlo zpočátku trochu ztuha. Na začátku občas chyběly připravené projekty, takže jsem měl pocit, že jsme se po volbách na konci roku 2014 a v první polovině roku 2015 poněkud zdrželi. Byl jsem z fabriky zvyklý, že když se vymyslí něco dobrého a jsou na to peníze, hned se to zrealizuje. Zpočátku mě proto poněkud překvapilo a rozladilo, jak dlouho trvají některé schvalovací procesy ve městě, kolik lidí do nich zasahuje. Musel jsem se smířit s tím, že takto fungují principy zastupitelské demokracie. Pochopil jsem, že jsou možná pomalejší, ale že je to jediná možná cesta, jak umožnit všem lidem, kteří o to mají zájem, aby svým dílem spoluvytvářeli budoucí podobu svého města. 
Ve druhé polovině loňského roku a hlavně letos už investice a opravy snad dostaly lepší spád. Hodně jsme se soustředili a soustřeďujeme na historické jádro města, takže si troufnu říct, že do konce roku 2018 v něm bude opravený snad každý chodník, každá cesta. 

Zatímco v předchozích letech šlo ročně do investic v průměru kolem 45 milionů korun, za letošní rok to bude přes 60 a i s opravami přes 90 milionů korun. Za rok 2015 a 2016 se mimo jiné podařilo v Bobrovníkách vybudovat přístavbu školní družiny a chodník z Malánek na Březiny. Přibylo několik zpomalovacích semaforů, které zvyšují bezpečnost chodců. V centru jsou čerstvě po rekonstrukci ulice Promenádní, Bochenkova a U Bašty, a také městský dům na Mírovém náměstí a dům dětí a mládeže. Na štěrkovně přibyl nový nerezový bazén pro děti. Po letech diskuzí se vybudováním semaforů konečně podařilo zlepšit průjezdnost křižovatky u autobusového nádraží. V radě si samozřejmě uvědomujeme, že tento první počin ke zkvalitnění dopravy ve městě nemůže být posledním.  
Velmi jsem se snažil, abychom se na radě města nezabývali jen výdajovou, ale také příjmovou částí rozpočtu. Ta je závislá především na daňových příjmech, které se vyvíjejí podle aktuální kondice ekonomiky, takže příjmy města zdánlivě nemůžeme moc ovlivnit. Přesto jsme něco udělat mohli a udělali. Především jsme rozhodli, že po dlouhé době využijeme části vytvořených finančních zdrojů městských firem TS Hlučín, Vodovody a kanalizace Hlučín a Teplo Hlučín přímo k zapojení do městského rozpočtu, popřípadě k přímému financování některých akcí. Asi největším příkladem využití tohoto způsobu financování bude v příštím roce nově budované parkoviště na Rovninách, kde bude investorem společnost TS Hlučín.
Věnovali jsme se i volným krátkodobým finančním prostředkům na účtech města a začali s nimi pracovat jako s finanční investicí, která za dva roky přinesla nově do rozpočtu pár stovek tisíc korun.
Novinkou je rovněž i naše rozhodnutí využít nízkých úrokových sazeb a vzít si na deset let bankovní úvěr. Protože když se ekonomice daří a úrokové sazby jsou extrémně nízké, měli by toho pro svůj rozvoj využít nejen podnikatelské subjekty, ale i naše město. Úvěr s dlouhodobou fixací nízké úrokové sazby použijeme příští rok na výstavbu dvou nových tělocvičen v Bobrovníkách a Darkovičkách, což budou jedny z největších investic roku 2017. Předpokládáme, že v následujícím roce česká ekonomika poroste, takže daňový příjem pozitivně pocítíme v příjmové části rozpočtu, který by měl meziročně růst. Reálně na druhé straně očekáváme mírný meziroční pokles v příjmech z dotací. Rozpočet města na rok 2017, který předložíme zastupitelům k projednání na prosincové zasedání, bude takový, aby pozitivní trend v investicích a opravách pokračoval i v příštím roce. Částka určená na investice poprvé v novodobé historii města překročí 100 milionů korun. 
K zajímavým plánovaným investicím vedle nových tělocvičen bude patřit například nové parkoviště u domu dětí či rozsáhlé úpravy okolí kulturního domu včetně rekonstrukce parkoviště a nového odbočovacího pruhu na Bobrovníky. Mě osobně se nejvíce líbí nová ulička v centru města. Měla by vzniknout propojením ulic Hrnčířská a Školní. Vznikne tak příjemná pěší trasa od vlakového nádraží kolem gymnázia rovně až na náměstí. Ulička v historickém centru s novým chodníkem, osvětlením snad i kytkami bude určitě patřit k tomu, co centrum opět zvelebí. Těším se, až budeme spolu s dalšími obyvateli v příštím roce vymýšlet její název. V radě města nyní věříme, že zastupitelé podpoří naše představy o rozvoji Hlučína schválením rozpočtu pro rok 2017," míní Rudolf Gogolín.


Vytvořeno 9.12.2016 | přečteno 546x
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load