Přijímáme návrhy do participativního rozpočtu

obrázky paro8

Participativní rozpočet je způsob, jak mohou občané města aktivně vstoupit do procesu rozhodování o rozvoji svého města a ovlivnit tak, na co budou vynaloženy veřejné finance. Zahrnuje sérii kroků ze strany občanů od přípravy návrhu, diskusi s okolím a rozpracování návrhu, až po podání návrhu a veřejnou prezentaci. 

Jedná se o to, aby občan, který má dobrý nápad na zlepšení svého okolí, si tento impuls nenechával pro sebe, ale aby ho probral se svým okolím a podal návrh na realizaci. Pokud bude návrh splňovat podmínky stanovené v „Zásadách participativního rozpočtu města Hlučína pro rok 2022“, bude představen veřejnosti a předložen k hlasování občanům města. Vítězné návrhy, které obdrží dostatek kladných hlasů, pak budou městem realizovány až do výše schváleného rozpočtu v daném roce. Pro letošní rok je na vaše návrhy připravená částka ve výši 800 000 Kč.

Chybí vám lavička, komunitní zahrada, ohniště, altánek, ovocné keře, hmyzí hotely, ptačí budky, výukové tabule nebo venkovní posilovací prvky? To vše je možné! Pro lepší pochopení smyslu participativního rozpočtu jsme pro letošní rok vybrali konkrétní lokality ve městě. Každá z nich je dostupná pro občany a věříme, že máte nápady, jak lépe využít jejich potenciál. Přidejte něco nového do parku volnočasových aktivit v Darkovičkách nebo do okolí tělocvičny v Bobrovníkách. Zvelebte okolí bytových domů na Rovninách a OKD. Lokalita - Zámecký park je nepopsaná kniha, která přímo vybízí k zatraktivnění a přidali jsme ještě další lokalitu a tou je prostor Na Závodí v Hlučíně.

Informace k celému procesu participativního rozpočtu jsou umístěny na tomto odkazu: http://zdrave-mesto.hlucin.cz/cs/participativni-rozpocet/zakladni-informace-je-to-na-vas/participativni-rozpocet-2022-je-to-na-vas.html
Podklady, jak podat návrh, jsou k dispozici na odboru rozvoje a školství MěÚ Hlučín. Koordinátorkou participativního rozpočtu je Ing. Monika Lange, tel. 595020318, e-mail: lange@hlucin.cz, která navrhovatelům ráda pomůže.

Těšíme se na tvůrčí nápady a aktivní zapojení Vás, občanů Hlučína, do zlepšování svého okolí a rozvoje našeho města. 

Základní údaje o výzvě:
Zahájení příjmu návrhů: 1. 4. 2022 
Ukončení příjmu návrhů: 31. 5. 2022
Ukončení realizace návrhů: 31. 12. 2023

Oprávněný předkladatel: 
Fyzická osoba starší 15 let bydlící v Hlučíně. Předkladatel smí podat pouze jeden návrh pro jednu určenou vybranou 
lokalitu. 

Místa realizace - vybrané lokality:

a) U Kulturního domu Hlučín, část parc. č. 3088/44

A)


b) Zámecký park města Hlučína, část parc. č. 460/1

B)


c) Hlučín OKD – západ, část parc. č. 1706/109

C)


d) Městská část Darkovičky, část parc. č. 369/1

D)


e) Městská část Bobrovníky, části parc. č. 432/2, 431 a 428/1

E)


f) Na Závodí, parc. č. 2919/3, 2918, část parc. č. 2919/4, vše v k. ú. Hlučín

F)
Vytvořeno 8.3.2022 - aktualizováno 1.4.2022 11:16:53 | přečteno 508x | konecna@hlucin
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load