POZVÁNÍ

Kulturní dům Hlučín, autor: Mgr. Kamil Vitásek

Přijměte pozvání na 8. zasedání Zastupitelstva města Hlučína, které se uskuteční ve čtvrtek 14. září 2023 od 16 hodin v Kulturním domě Hlučín. Jednání je veřejné, projednávání se mohou zúčastnit všichni občané.

Program:

1) Zahájení

2) Slib nového člena Zastupitelstva města Hlučína

3) Volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu

4) Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Hlučína

5) Zpráva ověřovatelů zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva

6) Zpráva o činnosti orgánů města

7) Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města na ředitele příspěvkových organizací / obchodních společností města Hlučína

8) Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Hlučína za období leden – červen 2023

9) Záležitosti odboru financí:

a) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 10/2023,  č. 11/2023 a č. 12/2023

b) Rozpočtové opatření č. 13/2023

10) Záležitosti odboru městského majetku:

a) Uzavření kupní smlouvy pro pozemky parc. č. 2055/2, parc. č. 2051/47, parc. č. 2051/48 a parc. č. 2051/49 v k. ú. Hlučín, a smlouvy o zřízení služebnosti chůze a jízdy přes pozemky parc. č. 2055/2, parc. č. 2051/47 a parc. č. 2051/48 v k. ú. Hlučín – podél sinice 2. třídy č. 469

b) Prodej pozemků parc. č. 3840, parc. č. 3841 a parc. č. 3842/4 v k. ú. Hlučín, okolí ČOV Hlučín

c) Udělení souhlasu vlastníka pozemku parc. č. 2/4 v k.ú. Hlučín se změnou stavby před dokončením – polyfunkční dům na parc. č. 2/4 a parc. č. 4430/2 v k. ú. Hlučín, Mírové náměstí

d) Souhlas s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků – cyklostezka Hlučín-Darkovičky

e) Prodej pozemků parc. č. 42/8 a 42/29 v k. ú. Bobrovníky

f) Prodej části pozemku parc. č. 709/1 v k.ú. Hlučín (ul. Tyršova)

g) Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 3088/111 v k.ú. Hlučín

11) Záležitosti odboru rozvoje a školství:

a) Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2022

b) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučín Moravskoslezskému kraji – 3. výzva

c) Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 2024

12) Záležitosti odboru vnitřních věcí:

a) Odvolání a jmenování člena osadního výboru sídliště OKD

b) Pověření strážníka Mgr. Lumíra Prejdy plněním některých úkolů při řízení Městské policie Hlučín

c) Zřízení Osadního výboru Hlučín – Tyršova

13) Záležitosti Základní školy Via Montessori, p.o.

a) Zapojení do projektu „2023-1-CZ01-KA122-SCH-000143748 – Přes vzdělání ke hvězdám“ z programu Erasmus + školní vzdělávání, Klíčová akce 1, Krátkodobé projekty mobilit

14) Zpráva o činnosti Osadního výboru Hlučín – Rovniny za období listopad 2022 - srpen 2023

15) Zpráva o činnosti Osadního výboru Hlučín – OKD za období listopad 2022 – srpen 2023

16) Zpráva o činnosti Osadního výboru Bobrovníky za období říjen 2022 – září 2023

17) Zpráva o činnosti Osadního výboru Darkovičky za období listopad 2022 – září 2023

18) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hlučína

19) Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Hlučína

20) Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města

21) Podněty, dotazy a připomínky občanů (max. 30 min.)

22) Usnesení

23) Závěr


Vytvořeno 6.9.2023 | přečteno 339x | skulinova@hlucin
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load