POZVÁNÍ NA ZASTUPITELSTVO

Kulturní dům Hlučín, autor: Mgr. Kamil Vitásek

Přijměte pozvání na 26. zasedání Zastupitelstva města Hlučína, které se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 15 hodin v Kulturním domě v Hlučíně. Jednání je veřejné, projednávání se mohou zúčastnit všichni občané.

Program:

1) Zahájení

2) Volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3) Schválení programu 26. zasedání Zastupitelstva města Hlučína

4) Zpráva ověřovatelů zápisu

5) Zpráva o činnosti orgánů města

6) Podněty, dotazy a připomínky občanů (max. 30 min)

7) Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města na ředitele příspěvkových organizací

8) Záležitosti odboru rozvoje a školství:

a) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína Moravskoslezskému kraji (Kotlíkové dotace - 3. výzva)

b) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v MSK – 4. výzva“

c) Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Hlučína v roce 2022

9) Záležitosti odboru financí:

      a) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 4/2022 a č. 5/2022

b) Rozpočtové opatření č. 6/2022

c) Veřejná zakázka „Přijetí úvěru – Město Hlučín“ – smlouva o úvěru

10) Záležitosti odboru městského majetku:

a) Prodej pozemku parc.č. 1608/31 v k.ú. Hlučín, ul. Čs. armády

b) Prodej pozemku parc.č. 1608/26 v k.ú. Hlučín, ul. Čs. armády

c) Prodej pozemku parc.č. 1608/25 v k.ú. Hlučín, ul. Čs. armády

d) Prodej pozemku parc.č. 1608/24 v k.ú. Hlučín, ul. Čs. armády

e) Prodej pozemku parc.č. 1608/23 v k.ú. Hlučín, ul. Čs. armády

f) Směna pozemků za podíl na hasičské stanici Hlučín

11) Záležitosti odboru právního:

a) Dohoda o vypořádání užívacích vztahů k pozemkům parc.č. 453/3 a části pozemku par.č. 453/2 v k.ú. Hlučín a smlouva o budoucí smlouvě o směně pozemků 

12) Záležitosti odboru vnitřních věcí:

a) Počet členů Zastupitelstva města Hlučína pro volební období 2022 – 2026

b) Dar na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

13) Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města

14) Usnesení

15) Závěr

 ikona souboruPozvánka+program ZM_2022-04-07.pdf

 

Vytvořeno 31.3.2022 8:19:05 | přečteno 109x | skulinova@hlucin
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load