POZVÁNÍ NA ZASTUPITELSTVO

Kulturní dům Hlučín, autor: Mgr. Kamil Vitásek
Přijměte pozvání na 28. zasedání Zastupitelstva města Hlučína, které se uskuteční ve čtvrtek 16. června 2022 od 15 hodin v Kulturním domě v Hlučíně. Jednání je veřejné, projednávání se mohou zúčastnit všichni občané.

Program:

 

1) Zahájení


2) Volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu


3) Schválení programu 28. zasedání Zastupitelstva města Hlučína


4) Zpráva ověřovatelů zápisu z 26. zasedání zastupitelstva


5) Zpráva ověřovatelů zápisu z 27. zasedání zastupitelstva


6) Zpráva o činnosti orgánů města


7) Podněty, dotazy a připomínky občanů (max. 30 min)


8) Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města na ředitele příspěvkových organizací


9) Záležitosti Základní školy Hlučín - Rovniny, okres Opava, p.o.:

a)   Plánované investiční záměry ZŠ Hlučín - Rovniny do roku 2027


10) Záležitosti Mateřské školy Hlučín, Severní, okres Opava, p.o.:

a)   Investiční záměry Mateřské školy Hlučín, Severní, příspěvkové organizace do roku 2027

 

11) Záležitosti Základní školy dr. Miroslava Tyrše, Tyršova 2, Hlučín, okres Opava, p.o.:

a) Žádost o vyjádření souhlasu s aktualizací MAP na Základní škole dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěvkové organizaci


12) Záležitosti Muzea Hlučínska, p.o.:

a) Dokončení archeologického výzkumu městského opevnění a nedestruktivní průzkum nepřístupného podzemí farního kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně

 

13) Záležitosti odboru financí:

    a) Žádost o návratnou finanční výpomoc na předfinancování projektu „Modernizace učeben polytechnické výuky, cizích jazyků a PC na ZŠ Hlučín, Hornická 7“

b) Žádost o návratnou finanční výpomoc na pokrytí provozních nákladů souvisejících s hlavní činností organizace – Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace

c) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 7/2022 a č. 8/2022

d) Rozpočtové opatření č. 9/2022

e) Účetní závěrka a závěrečný účet města Hlučína za rok 2021

 

14) Záležitosti odboru městského majetku:

a) Souhlas s cenovou nabídkou SŽ

b) Prodej části pozemku parc.č. 3071/132 v k.ú. Hlučín, díl „b“

c) Pozemek parc.č. 44/2 v k.ú. Bobrovníky

d) Bezúplatný převod pozemků p.č. 298/2, 299, 306/1 a 308 v k.ú. Hlučín

e) Prodej pozemku parc.č. 2944/101 v k.ú. Hlučín, ul. Markvartovická

f) Úplatné nabytí pozemku parc.č. 4550/8 v k.ú. Hlučín, ul. Vinohradská

g) Směna části pozemku parc.č. 2834/7 za pozemek parc.č. 2830/1 vše v k.ú. Hlučín, ul. Rovniny

 

15) Záležitosti odboru vnitřních věcí:

a) Pověření starosty a místostarostky úkoly v samostatné působnosti obce

 

16) Záležitosti odboru právního:

a) Vzdání se práva vymáhat pohledávky za zemř. p. Vilémem Štefkem, posledně bytem Mírové nám. 24/23, 748 01 Hlučín 

 

17) Záležitosti odboru rozvoje a školství:

a) Poskytnutí peněžního daru New Wind Production, s. r. o. 

b) Poskytnutí dotace zapsanému spolku Florbal Hlučín

 

18) Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města


19) Usnesení


20) Závěr

 


Vytvořeno 8.6.2022 14:39:07 | přečteno 411x | skulinova@hlucin
Štítky: aktualita
 
load