POZVÁNÍ NA VEŘEJNÉ 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

KD Hlučín

Svolávám, ve smyslu § 103, odst. 5, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 2. zasedání Zastupitelstva města Hlučína ve čtvrtek dne 24. listopadu 2022 od 15 hodin v Kulturním domě v Hlučíně.


Program:       

1) Zahájení

2) Volba členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3) Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Hlučína

4) Zpráva ověřovatelů zápisu z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva

5) Zpráva o činnosti orgánů města

6) Podněty, dotazy a připomínky občanů (max. 30 min)

7) Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města na ředitele příspěvkových organizací / obchodních společností města Hlučína

8) Záležitosti odboru financí:

a) Přehled o provedených rozpočtových opatřeních č. 13/2022, 14/2022, 15/2022 a 16/2022

b) Rozpočtové opatření č. 17/2022

9) Záležitosti odboru městského majetku:

a) Rozhodnutí o uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení realizovaného v rámci stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“ s nájemcem spol. GasNet, s.r.o.

b) Prodej části pozemku parc.č. 3100/119 v k.ú. Hlučín, ul. Okrajová

c) Prodej pozemku parc.č. 3071/553 v k.ú. Hlučín, ul. Okružní

d) Prodej pozemku parc.č. 3071/670 v k.ú. Hlučín, ul. Okružní

e) Prodej pozemku parc.č. 3071/694 v k.ú. Hlučín, ul. Okružní

f) Prodej pozemku parc.č. 3071/702 v k.ú. Hlučín, ul. Okružní

10) Záležitosti odboru právního:

a) Předání majetku uvedeného v dodatku č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace, Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace k hospodaření této organizaci

b) Obecně závazná vyhláška č.1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

11) Záležitosti odboru vnitřních věcí:

a) Stanovení výše peněžitéhoplnění za práci ve výborech a komisích předsedům a členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města od 25.11.2022

b) Osadní výbor Bobrovníky

c) Osadní výbor Darkovičky

d) Osadní výbor Rovniny

e) Osadní výbor sídliště OKD

f) Dodatek č. 1 k jednacímu řádu finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města Hlučína

g) Dodatek č. 1 k jednacímu řádu osadních výborů Zastupitelstva města Hlučína

12) Záležitosti odboru výstavby a životního prostředí:

a) Projednání návrhu na změnu Územního plánu Hlučína

13) Záležitosti odboru rozvoje a školství:

a) Politik Zdravého města Hlučín a místní Agendy 21

14) Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města

15) Usnesení

16) Závěr 

 

Mgr. Pavel Paschek, starosta města

 

 

 


Vytvořeno 16.11.2022 - aktualizováno 16.11.2022 8:48:50 | přečteno 323x | skulinova@hlucin
Štítky: aktualita , sdílení_fb_tw
 
load