PODEJTE NOMINACE ZA ROK 2022

081

Město Hlučín spolu s Komisí pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže a Komisí pro kulturu zveřejňuje výzvu k nominaci na ocenění jednotlivců, kolektivů a výrazných osobností města Hlučína v oblasti sportu, kultury a dalších součástí veřejného života za rok 2022.

Přijímány budou návrhy na ocenění výrazné osobnosti nebo kolektivu, kteří v roce 2022 dosáhli velmi dobrého výsledku, výkonu či umístění ve sportovních aktivitách nebo se na něm podíleli jako trenéři nebo organizovali významnou sportovní soutěž či akci nebo realizovali významný kulturní počin, dosáhli vynikajících úspěchů v uměleckých soutěžích, na festivalech či dlouhodobě tvořivě působí v oblasti kultury a jejich činnost trvale reprezentuje město Hlučín. Jednotlivci i kolektivy mohou být nominováni za významný přínos v jakékoliv oblasti veřejného života ve městě Hlučíně. Návrhy k ocenění mohou podávat tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, školy, školská zařízení, kulturní a ostatní organizace se sídlem na území města Hlučína či v jeho městských částech Bobrovníků a Darkoviček nebo občané města Hlučína a jeho městských částí, a to nejpozději do 31. 3. 2023. Nominovat lze reprezentanty nebo osobnosti s trvalým bydlištěm v Hlučíně nebo ty, kteří jsou registrováni v SK nebo TJ se sídlem v Hlučíně (sport) nebo jsou členy kolektivu či souboru působícího ve městě Hlučíně (kultura). Své návrhy na ocenění písemně odevzdávejte na předepsaném formuláři osobně nebo poštou na adresu: Městský úřad Hlučín, Odbor rozvoje a školství, Mírové náměstí 23/24, 748 01 Hlučín, kontaktní osoba Monika Lange, e-mail: lange@hlucin.cz, tel.: 595 020 318. 

ikona souboruVýzva k nominaci na ocenění za rok 2022.doc

Návrhy lze podávat v těchto oblastech:
1) za přínos v oblasti sportu: budou přijímány návrhy na ocenění v oblasti sportu v těchto kategoriích:
A) kategorie jednotlivci - dospělí,
B) kategorie jednotlivci - mládež do 19 let včetně,
C) kategorie kolektivy - dospělí,
D) kategorie kolektivy - mládež do 19 let včetně,
E) kategorie trenér, funkcionář, organizátor soutěží, akcí (v oblasti sportu nutno blíže specifikovat, např. dorost U 16 nebo mladší žáci, trenér koho apod.),
2) za přínos v oblasti kultury: jednotlivci, soubory, kolektivy, pracovní skupiny,
3) za přínos v jakékoliv oblasti veřejného života „Výrazná osobnost roku ve městě Hlučíně“.


Vytvořeno 3.3.2023 - aktualizováno 16.3.2023 14:03:27 | přečteno 212x | skulinova@hlucin
Štítky: slider , aktualita , sdílení_fb_tw
 
load